Hogere hypothecaire inschrijving

Introductie_ Hogere inschrijving

11-07-2022
 

Vanaf 11 juli 2022 wordt bij al onze nieuwe leningen standaard de hypothecaire inschrijving verhoogd met 40% zodat de financieringsruimte voor de klant in de toekomst, zonder tussenkomst van een notaris, uitgebreid kan worden.

RNHB wil klanten in de toekomst de mogelijkheid bieden om eenvoudig een lopende lening te verhogen, zonder dat hier een notaris bij betrokken hoeft te worden. Zo bespaart u extra tijd en notariskosten. Met de verhoging van de hypothecaire inschrijving is een eerste stap gezet om dit mogelijk te maken. Zoals gebruikelijk zal RNHB de hypothecaire inschrijving in de hypotheekakte daarnaast verhogen met rente en kosten. 


Indien u conform de dan geldende voorwaarden en ter beoordeling van RNHB in aanmerking komt voor het verhogen van de lening en het totale lening bedrag (= resterende lening bedrag van de bestaande lening + gewenste verhoging) is binnen de hypothecaire inschrijving, is het niet nodig om kosten te maken voor het passeren van een nieuwe hypotheekakte bij de notaris.

Geldt de verhoogde inschrijving voor alle leningen? 
De verhoogde inschrijving geldt voor alle nieuwe leningen die zijn aangegaan vanaf 11 juli 2022.
Voor leningen aangegaan vóór 11 juli 2022 op basis van de huidige algemene voorwaarden van RNHB, geldt deze mogelijkheid in de toekomst ook (datum nog onbepaald/onbekend), mits de klant conform de dan geldende voorwaarden en ter beoordeling van RNHB in aanmerking komt voor verhoging én er voldoende ruimte is binnen de hypothecaire inschrijving om te verhogen.

Wat als ik meer wil lenen dan het bedrag van de verhoogde hypothecaire inschrijving?
Stel, u wilt meer verhogen dan het bedrag van de verhoogde hypothecaire inschrijving. Bijvoorbeeld in het geval een grootschalige renovatie en/of verduurzaming van uw pand. In dat geval zal de verhoging van de lening alsnog via een notaris moeten verlopen. 

Wat als ik geen gebruik wil maken van de verhoogde inschrijving
Het kan voorkomen dat de notaris extra kosten in rekening brengt voor de verhoogde inschrijving. Indien u geen gebruik wilt maken van de verhoogde inschrijving en dit graag aangepast ziet, kunt u de inschrijving altijd door ons naar beneden laten bijstellen en maximaal verlagen tot het leningbedrag  (te vermeerderen met rente en kosten). U dient dit vóór het uitbrengen van de definitieve kredietovereenkomst aan RNHB kenbaar te maken.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze communicatie kunnen geen rechten worden ontleend. RNHB en (eventuele) andere leveranciers accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie en/of de informatie welke via deze publicatie wordt verstrekt. Deze informatie behelst op geen enkele manier een aanbod, advies of financiële dienst. RNHB biedt alleen financiering en  geeft geen advies. Laat u daarom goed informeren door een adviseur over eventuele risico’s voordat u een financiering afsluit. 

Ontdek onze financiering

  • Residentieel, commercieel of gemixt vastgoed financieren?
  • Vind al onze financieringen in één handig overzicht.
  • Voor startende beleggers en investeerders met een financieringsbehoefte tot €100 miljoen.

Blijf op de hoogte

  • Insights van experts uit de vastgoedmarkt                       
  • Onze visie op financieren en de markt                                           
  • Rente updates en andere relevante wijzigingen