Doorgeefservice

4

Profiteer van de mogelijkheid om de huidige leningscondities - inclusief huidige rente*- door te geven aan de nieuwe eigenaar van het pand

Met de Doorgeefservice kunt u uw bestaande lening onder voorwaarden doorgeven aan de nieuwe eigenaar van het pand. Dit kan uw positie bij verkoop verbeteren, omdat de nieuwe eigenaar geen financiering tegen de huidige marktrentes hoeft af te sluiten. In plaats daarvan profiteert de nieuwe eigenaar gedurende de rest van de rentevaste periode van het rentetarief dat u doorgeeft. Een aantrekkelijke service gezien de huidige rentestanden! Mocht de nieuwe eigenaar een hogere financiering wensen, kan er voor het aanvullende bedrag een aanvraag ingediend worden tegen de actuele rentetarieven en voorwaarden.

Doorgeefservice in het kort:

 • Profiteren van bestaande rentetarieven*
 • Verbeterde onderhandelingspositie
 • Laagdrempelig aanvraagproces
 • Mogelijk geen nieuwe taxatie benodigd**
 • Aanvullend leningdeel mogelijk

 

*Er kan sprake zijn van een renteopslag.

**Indien u een leningmutatie wenst door te voeren of een extra leningdeel wilt aanvragen is er wel een nieuw taxatierapport benodigd. Er kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen waardoor een taxatierapport vereist is.

3

2

Aanvraagproces

1. Aanvraagformulier RNHB Doorgeefservice invullen en sturen naar aanvraag@RNHB.nl
2. Intakegesprek
3. Documenten aanleveren
4. Beoordelen financieringsaanvraag
5. Ontvangst en ondertekening definitieve kredietovereenkomst
6. Notaris informeren

7. Overdracht afronden

 

Voor de Doorgeefservice geldt een apart aanvraagproces. U kunt hiervoor géén gebruik maken van het aanvraagformulier in het portaal. Wilt u de Doorgeefservice aanvragen? Maak dan gebruik van het speciale aanvraagformulier en stuur deze naar aanvraag@rnhb.nl. Wij zullen dan z.s.m. contact met u opnemen. Tijdens het intakegesprek wordt de aanvraag inhoudelijk besproken, zodat wij de aanvraag verder in gang kunnen gaan zetten. Na ontvangst van alle benodigde documenten beoordelen wij de aanvraag. Bij een positieve beoordeling stellen wij de kredietovereenkomst op voor ondertekening. Na ontvangst van de getekende kredietovereenkomst informeren wij de notaris voor het passeren van de hypotheekakte. De lening wordt na het passeren actief en zichtbaar voor de nieuwe eigenaar in ons klantportaal.
 

5

Voorwaarden 

 • Resterende leningbedrag is minimaal €50.000 en maximaal €2,5 miljoen

 • Het rentetarief geldt alleen voor de resterende rentevaste periode

 • Voor professionals, zowel natuurlijke personen als voor een rechtspersoon

 • De nieuwe eigenaar moet voldoen aan de kredietwaardigheidseisen

 • Handelsfinancieringen zijn uitgesloten

 • Afsluitkosten €950

 

*Afhankelijk van de voorwaarden van de huidige lening kunnen er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, zoals een renteopslag.

4

Meer informatie?

Voor meer informatie over financieringen van RNHB met meerdere leningdelen kunt u contact opnemen met uw vertrouwde contactpersoon binnen RNHB (030) 799 66 66.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze communicatie kunnen geen rechten worden ontleend. RNHB en (eventuele) andere leveranciers accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie en/of de informatie welke via deze publicatie wordt verstrekt. Deze informatie behelst op geen enkele manier een aanbod, advies of financiële dienst. RNHB biedt alleen financiering en  geeft geen advies. Laat u daarom goed informeren door een adviseur over eventuele risico’s voordat u een financiering afsluit.