We zorgen voor jouw privacy

RNHB is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. RNHB houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.