We zorgen voor jouw privacy

Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe wij omgaan met jouw data.

Zo gebruikt onze website cookies om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en als je een aanvraag bij ons doet of je bent al klant, dan verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe dit zit. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?
RNHB B.V., gevestigd aan Stadsplateau 10, 3521 AZ Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken als je een aanvraag doet of als je onze klant bent

Als je interesse in onze diensten hebt getoond door het indienen van een aanvraag of als je onze klant bent, vragen we toestemming aan jou om je gegevens te verwerken.

RNHB mag jou namelijk alleen een hypothecair krediet verstrekken als we je goed kennen. Daarom vragen we naar jouw gegevens en verwerken we die. We verwerken gegevens over je voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens en geboortedatum- en plaats om je te leren kennen. Met je persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

  • contact met je opnemen;
  • onderzoeken of je klant bij ons kunt worden;
  • je aanvraag voor of wijziging van een hypothecair krediet beoordelen en regelen;
  • je gegevens goed in onze administratie verwerken en bijwerken als er wijzigingen zijn;
  • jouw dossier beheren.

Met de modernste technieken beveiligen we jouw persoonsgegevens, zodat niemand erbij kan. Zo zorgen we ervoor dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. We kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij je persoonlijke gegevens gebruiken en wat we ermee doen. Als je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen.

Het verwerken van je gegevens

Staat jouw vraag erbij?

RNHB BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u met ons contact opnemen via info@rnhb.nl of via (030) 79 66 66.

RNHB B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RNHB B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

RNHB B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij bewaren uw gegevens  zolang het nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken en zolang de wet ons daartoe verplicht. Hoe lang dat precies is, verschilt van een paar maanden tot vele jaren. We verwijderen uw hypotheekdossier 10 jaar nadat uw hypotheek is beëindigd. 

Om uw financieringsaanvraag zo goed mogelijk te behandelen, verwerken wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Als u bij RNHB een hypothecair krediet wilt afsluiten, hebben we bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u nodig. We willen u bijvoorbeeld identificeren als u klant bij ons wordt. We controleren vanuit onze identificatieplicht of u bent wie u zegt te zijn en bewaren een kopie van uw identiteitsbewijs. Daarnaast willen we rekening houden met veranderingen in uw situatie, vanuit onze zorgplicht als aanbieder van hypothecair krediet. Tot slot mogen we u persoonsgegevens doorgeven aan organisaties die vanuit de wet bepaalde gegevens van aanbieders van hypothecair krediet mogen opvragen als zij onderzoek doen naar bepaalde processen of personen, zoals de Belastingdienst, Justitie en toezichthouders.

Naast de doelen die wij hiervoor benoemden, verwerken wij uw persoonsgegevens ook als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van RNHB gebruik van cookies.

Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak. 

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek bijgehouden. Bij je volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij je kunnen herkennen.

Klik hier voor nog meer informatie over onze cookies. 

Wij gebruiken cookies

Staat jouw vraag erbij?

Naast de noodzakelijke cookies gebruiken wij cookies om de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Hierdoor ziet u de informatie die bij u past. Voor het gebruik van cookies met meer gebruiksgemak vragen wij uw toestemming. U kunt onze website blijven gebruiken als u ervoor kiest om deze cookies niet te accepteren. De cookies die het gebruiksgemak van onze website vergroten, hebben de volgende functies:

  • uw beter en meer persoonlijk te informeren over onze diensten en producten
  • het maken van analyses van onderzoek
  • het verbeteren van de website
  • veiligheidsdoeleinden
  • het beheren van onze relatie met u als je klant

Om de website zo optimaal mogelijk voor u te maken, onthouden we uw IP-adres, gegevens over uw websitegebruik, uw internetbrowser en apparaattype in Google Analytics. Het IP-adres is geanonimiseerd is  niet herleidbaar naar u.

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat raadplegen wij de informatie uit dit tekstbestand, zodat wij jou en uw voorkeuren kunnen herkennen. Hiermee maken we de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.

De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door deze website. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Uiteraard worden gegevens niet zonder uw toestemming met derden gedeeld U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Je hebt tot slot het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt in een bestand naar jou of een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rnhb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van je identiteitskaart je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Versie 23 april 2018