Services

Doorgeefservice

 • Profiteren van bestaande rentetarieven
 • Verbeterde onderhandelingspositie
 • Laagdrempelig aanvraagproces
 • Aanvullend leningdeel mogelijk

Meeneemservice

 • Behoud van een gunstig rentetarief
 • Laagdrempelig aanvraagproces
 • Alleen een taxatie voor het nieuwe onderpand
 • Aanvullend leningdeel mogelijk

Meerdere Leningdelen

 • Meerdere rentelooptijden mogelijk binnen de lening ​
 • Combineren van aflossingsvrij en lineair bij residentiële objecten en combinatiepanden​
 • Verhoging met één of meerdere leningdelen

Zoekopties