Banner - Klantverhalen Detail

T.I. Groep

Componence Asset List

"Toen ik het kantoorgebouw aan de Polakweg 7 in Rijswijk voor het eerst zag, herkende ik direct het potentieel. Het gebouw was oorspronkelijk zakelijk verhuurd, maar het ontbrak aan liefde en betrokkenheid en kwam niet verder dan energielabel C. Ik zag voor me wat het zou kunnen worden – een levendige hub die de hele buurt naar een hoger niveau zou tillen," vertelt Faziel Molai. Ook de locatie van het pand, gelegen naast de snelweg, maakte het een aantrekkelijke investering door de bereikbaarheid. 

Gedreven door de wens om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de maatschappij, ontplooit Faziel Molai, de eigenaar van Seven in Rijswijk, zijn passie om een omgeving te creëren waarin mensen elkaar ondersteunen. Bij de aankoop van het pand dacht hij aan de toekomstige generaties, in het bijzonder aan zijn kinderen, en stelde zich de vraag: "Hoe zal het zijn voor de volgende generatie?" Deze gedachte vormde de basis van zijn visie op duurzaamheid. 

Een flexibele financieringspartner

Samen met RNHB als financieringspartner nam Faziel het initiatief om zowel het interieur als exterieur van dit pand te transformeren "De expertise en responsiviteit van RNHB gaf me de flexibiliteit om mijn plannen waar nodig aan te passen.’’ Zijn motivatie werd aangewakkerd door de potentie van de prachtige structuren van het gebouw. Hij wilde niet alleen het label van het pand verbeteren, maar ook een balans vinden tussen rendement en duurzaamheid. 

In zijn streven naar verduurzaming van het pand stuitte Molai op uitdagingen. Zo beschikte Faziel niet over de nodige kennis om de duurzame maatregelen te nemen. Hij moest echt in de wereld van verduurzaming duiken, met veel mensen overleggen en een expert op het gebied van duurzaamheid worden.  
 
Het gebouw vroeg om een zorgvuldige afweging van de elementen die zowel kosteneffectief als milieuvriendelijk waren. Door samen te werken met huurders, die een actieve rol speelden in de investeringen en besluitvorming, ontstond er een synergetische relatie. Door de installatie van 2 grote warmtepompen op het dak van het gebouw gecombineerd met zonnepanelen, elektrische laadpalen, ledverlichting en isolatie werd een dusdanige besparing gerealiseerd op de energiekosten van dit object, waardoor weliswaar de servicekosten stegen, maar huurders tegelijkertijd de mogelijkheid kregen om de geïnstalleerde zonnepanelen, laadpalen en warmtepomp te huren, waardoor ze dubbel voordeel behaalden. ‘‘Het pand overtreft nu zijn oorspronkelijke doel van tenminste label A en behaalde het toplabel A++."  

Impressie

Een zichtbare transformatie

De transformatie is zichtbaar in de tevreden huurders, de moderne gevel en de frisse energie in het gebouw. "Dit ooit zo kleurloze pand is nu een eyecatcher dat klaar is om nieuwe huurders aan te trekken en de buurt omhoog te halen naarmate de herontwikkeling in het gebied versnelt." 

De toekomst van Polakweg 7 weerspiegelt niet alleen de technologische vooruitgang, maar ook de esthetische en functionele evolutie. Het gebied rondom Plaspoelpolder, waar het pand zich bevindt, ontwikkelt zich tot een veelzijdige hub. Molai ziet kansen voor een bredere invulling van kantoorgebouwen, waar automatisering en multifunctionaliteit centraal staan: neem bijvoorbeeld het plaatsen van horecagelegenheden en winkels in kantoorpanden. 

Een blik op de toekomst

En dit is nog maar het begin. Faziel verkent nu al duurzame faciliteiten voor seniorenhuisvesting in één van zijn andere objecten en identificeert plekken waar hij gemeenschappelijke ruimtes kan creëren om jong en oud samen te brengen. Faziel adviseert nu ook de gemeente over het bevorderen van de buurt en het inspireren van anderen voor duurzame investeringen. Hij wil met zijn werk een voorbeeld stellen voor anderen in de sector en bewijzen dat je met behoud van je kernwaarden, doelbewust handelen en oprechte betrokkenheid van gemeenschappen verandering teweeg kan brengen, ondanks de uitdagende tijden.   

Zoals Faziel het ziet: “Laten we een mooiere wereld maken. En inspiratie putten om te blijven bewegen, niet vast te roesten, en altijd te blijven leren terwijl we het proberen. De rimpelingen van ieder van ons kunnen ver reiken.” 

Webcontent weergeven

Disclaimer Text

Aan de inhoud van dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

RNHB en (eventuele) andere leveranciers accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie en/of de informatie welke via deze publicatie wordt verstrekt. Deze informatie behelst op geen enkele manier een aanbod, advies of financiële dienst. RNHB biedt alleen financiering en geeft geen advies. Laat u daarom goed informeren door een adviseur over eventuele risico’s voordat u een financiering afsluit.

Componence Asset List