Meerdervoort

Meerdervoort header

Data Club Offices Amersfoort

Meerdervoort intro

Hoe acteren klanten van RNHB op kansen die zich in de vastgoedmarkt voordoen? Hoezeer beïnvloedt denken buiten de kaders de weg die zij met hun portefeuille inslaan? En hoe ondersteunt een financiering en de kennis van RNHB hen bij het realiseren van hun plannen? Precies in een periode van snelle rentestijging, financierde Meerdervoort de Data Club Offices in Amersfoort. Een rente gebaseerd op Euribor met renteplafond zorgde voor een geslaagde transactie. ‘Denken in creatieve oplossingen, juist als financier, is op zo'n moment cruciaal.’ 

Meerdervoort body 1

Groei realiseren

Maandagochtend in Zwijndrecht: CEO Federico Angius en COO Murat Önen van Meerdervoort Group bevinden zich in het hoofdkantoor aan het Stationsplein. Het blijkt één van de drie multi tenant kantoorgebouwen op dit plein dat in het bezit is van het vastgoedconcern. ‘Acht jaar geleden is Meerdervoort gestart met residentieel vastgoed. Sinds vier jaar kopen we voornamelijk commercieel vastgoed – retail en kantoren – en hebben we eveneens zorgvastgoed in portefeuille’, begint Angius. ‘De totale omvang van onze portefeuille is inmiddels uitgegroeid tot EUR 350 miljoen.’

Meerdervoort body 2

Multi tenant rondom stedelijke gebieden

Het management van Meerdervoort heeft een duidelijke visie om die groei te bewerkstelligen. ‘Wij zoeken, selecteren en kopen vastgoed in en rondom stedelijke gebieden in Nederland waarvan we zeker weten dat de verhuurmogelijkheden goed zijn. Voor ons zijn dat niet de A locaties, al noemen we dat zelf wel zo. Neem dit hoofdkantoor. We zitten vlakbij het station en grote uitvalswegen: binnen tien minuten sta je in hartje Rotterdam. Wij verwachten een uitstroom uit de drukke stadscentra. Enerzijds vanwege de betaalbaarheid, anderzijds omdat bedrijven door de drukte en het massaverkeer zoeken naar een uitvalsbasis aan de rand van de stad, makkelijk bereikbaar voor personeel en klanten. Onder zzp’ers, MKB-bedrijven en startups is bovendien een grote vraag naar kleine ruimtes, zeker na het Coronatijdperk. Als je 20 m2 voor EUR 450 per maand vlakbij de stad kunt aanbieden, is dat dus voor ons interessant. Vijfennegentig procent van onze kantoorgebouwen is multi-tenant. Dat komt enerzijds omdat de markt daar om vraagt, anderzijds is het risico op leegstand voor ons minder groot. Zo werken wij altijd met een gezonde spreiding van huurders die in verschillende sectoren werkzaam zijn.'

‘Buiten dat’, vervolgt Önen, ‘kijken we bij de aankoop van een pand uiteraard altijd naar de alternatieve aanwendbaarheid: kunnen we een pand indien nodig makkelijk transformeren naar bijvoorbeeld woningen?’ Om zo min mogelijk gevoelig te zijn voor conjunctuurgolven, koopt Meerdervoort het vastgoed met de intentie om het voor de lange termijn aan te houden. ‘Op het moment dat we met een 5-jaarstermijn zouden werken, moeten we het geluk hebben dat we in een hoogconjunctuur zitten, niet middenin een crisis. Zit je er voor de lange termijn in, en heb je ook in slechte tijden wat liquiditeit achter de hand, dan kun je een crisis ons inziens makkelijker uitzitten.

Vastgoed kopen door particulier vermogen aan te trekken

De keuzes waarover Önen en Angius vertellen, zijn bewust en met een bepaalde verantwoordelijkheid genomen. Meerdervoort koopt voornamelijk vastgoed door particulier vermogen aan te trekken. Dit kan betekenen dat soms wel 60 investeerders aan eén vastgoedproject deelnemen. ‘Wij bieden deze particulieren en bedrijven rendement met vastgoed als onderpand. Afhankelijk van of er nog een financier of bank bij betrokken is, krijgen zij het eerste of tweede hypotheekrecht’, legt Önen uit. 'De huurinkomsten zorgen daarbij voor een vaste maandelijkse uitkering. Omdat wij alle expertise in huis hebben – van assetmanagement tot aan het beheer van het vastgoed – bieden wij investeerders de mogelijkheid om extra inkomen te genereren met hun vermogen, terwijl ze hun beleggingsrisico zoveel mogelijk kunnen beperken. Het oplossen van leegstand of het optimaliseren van de huur, maar ook het verduurzamen en verbouwen van vastgoed: het komt allemaal voor onze rekening. Daarvoor hebben wij de expertise ook van A tot Z in huis: een absolute meerwaarde waarmee we onze investeerders zoveel mogelijk zekerheid kunnen bieden.

Meerdervoort body 3

Data Club Offices in Amersfoort

Voor de Data Club Offices in Amersfoort haalde Meerdervoort zo'n 8 miljoen onder investeerders op. Voor het aantrekken van overig, vreemd vermogen ging Meerdervoort met RNHB in gesprek. Angius: ‘Dit multi-tenant kantoorgebouw met een vloeroppervlak van 15.840 m2 heeft het allemaal: een goede mix van grote, kleine, maar vooral betrouwbare huurders, een BREEAM certificaat en label A, op een zichtlocatie nabij het knooppunt A1/A28. Het is een landmark: iedereen in Amersfoort kent het pand. Eigenlijk alleen maar plussen. Voor Meerdervoort was dit qua dealsize de grootste transactie en tegelijk een uitdagende.'

 
Angius doelt daarmee op het aankoopproces, dat middenin een periode van extreem snel stijgende rentes plaatsvond. ‘Elke procentpunt waarmee de vaste rente steeg, drukte ons rendement. Snel schakelen is in zo'n situatie gewenst. Tegelijkertijd is dat niet altijd even realistisch. De onderhandeling over de prijs met de verkopende partij ging – zoals gangbaar is in de vastgoedwereld - niet over één nacht ijs. Het betrof bovendien een aandelentransactie in plaats van een stenentransactie. Anders dan bij een stenentransactie, zouden we een offerte van RNHB dus pas kunnen tekenen als we de aandelen ook echt in handen hadden. Dat vergt creativiteit, ook van een financier. Iets wat we gelukkig bij RNHB hebben ervaren.’

Data Club Offices foto's

Impressie Data Club Offices


 

Meerdervoort body 4

Financieren in een periode van rentestijging

Mattijs 't Hoen is vanuit RNHB clientmanager van Meerdervoort. Gezien de wekelijks oplopende rentes en de impact die dit zou hebben op de cashflow, deed hij een voorstel voor een Euribor rente  met een ingebouwd renteplafond.

‘Rentetarieven gingen snel omhoog en het zag er niet naar uit dat dit op korte termijn zou veranderen', aldus 't Hoen. ‘Middels deze weg – en uiteraard tegen bepaalde garanties - kunnen we klanten zoals  Meerdervoort een goed rentevoorstel doen. Als de Euribor boven de 1% stijgt – wat inmiddels het geval is – dan blijft het plafond op 1% steken. Daalt de Euribor echter onder de 1%, dan profiteert Meerdervoort van een dalend rentepercentage.  Een dergelijk plafond zorgt er - ondanks de variabele rente - voor dat je geen renterisico loopt die je winstmarges onder druk zetten, terwijl je wel kunt profiteren van de voordelen van een variabele rente.’

Werken aan een langetermijnrelatie

Volgens 't Hoen was snel duidelijk dat deze concrete oplossing voor zowel Meerdervoort als RNHB de juiste was . ‘Meerdervoort heeft inmiddels een goed trackrecord bij ons opgebouwd. De aanvraag voor Data Club Offices in Amersfoort was ook voor RNHB zeer interessant: mooi, duurzaam vastgoed, op een locatie waarvan wij het bestaansrecht inzien. Daarachter zit een organisatie die heeft bewezen alles te doen om de panden goed verhuurd te houden.  Meerdervoort heeft voorafgaand aan de koop een due diligence laten uitvoeren door een extern bureau en is er veel vooronderzoek gedaan. Daar komt bij dat ze, met zo'n grote achterban, veel verantwoordelijkheid dragen om de transactie tot een succesvol einde te brengen. We zijn dan wel een financier, maar we vinden het ook belangrijk om onze kennis aan tafel te brengen en te werken aan een langtermijnrelatie. Eén waarin we beide de groei kunnen realiseren die we voor ogen hebben. Je wilt letterlijk in elkaar investeren. Dat vraagt om flexibiliteit en creativiteit.’ 

Meerdervoort body 5

Geen standaard template, maar maatwerk

Önen: ‘Een ander groot voordeel van financieren bij RNHB is het aflossingsbeleid, en hoe dat zich schikte naar onze situatie. Als er met een jaarlijkse aflossing van 3 tot 4 procent wordt gerekend, en de rente stijgt, wat komt er dan nog naar je toe? Nu lossen we het eerste jaar 0,5% af en in de daaropvolgende jaren 1%.  Elke aanvraag is maatwerk. Dat maakt RNHB meteen anders. Er kan een heleboel in overleg, er wordt geen standaard template aangeboden.’


‘We weten wat we aan elkaar hebben’, merkt Angius tot slot op. RNHB zit er ondernemend in. Het is een financier, geen bank. Dat is echt anders schakelen. Mede daardoor kunnen wij de groei faciliteren en de meerwaarde creëren die wij voor ogen hebben. Natuurlijk horen daar weleens pittige discussies bij: zien wij iets als een kans en is RNHB daar niet meteen van overtuigd. De kunst is dan om er samen uit proberen te komen.’

Disclaimer

Aan de inhoud van deze communicatie kunnen geen rechten worden ontleend. RNHB en (eventuele) andere leveranciers accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie en/of de informatie welke via deze publicatie wordt verstrekt. Deze informatie behelst op geen enkele manier een aanbod, advies of financiële dienst. RNHB biedt alleen financiering en  geeft geen advies. Laat u daarom goed informeren door een adviseur over eventuele risico’s voordat u een financiering afsluit. 

Commercieel vastgoed financieren?

  • Van €50.000 tot €100 miljoen en zelfs daarboven

  • Financiering voor de meest uiteenlopende typen bedrijfsruimten.  

  • Door heel Nederland: ligging en bereikbaarheid zijn belangrijke factoren. 

Onze maatwerkaanpak

  • Voor aanvragen vanaf €2,5 miljoen tot €100 miljoen 

  • Geheel passend naar uw financieringswens

  • Neem vrijblijvend contact op met een clientmanager