RNHB Simpl detail

RNHB Simpl. is een voordelige vastgoedfinanciering voor professionele vastgoedinvesteerders die zelfstandige woonruimte in de Randstad of Nederlandse steden willen (her)financieren. Bekijk het volledig overzicht van onze rentetarieven hier.

De vastgoedfinanciering voor: 

In detail

Voor wie?

Deze hypotheek is speciaal voor: 

 • Professionele vastgoedinvesteerders. RNHB beschouwt u als professional als uw vastgoedinkomsten meer dan 30% van het bruto jaarinkomen (of meer dan € 35.000) per jaar bedragen.  Valt u hierbuiten, bekijk dan onze speciale consumententarieven voor het financieren van woonruimte. 

 • U bent woonachtig in Nederland.

Welk type panden?

 • Voor zelfstandige woonruimte in (Rand)stedelijk gebied, verhuurd voor zelfstandig gebruik. Wordt de woonruimte door meerdere personen gebruikt? Dan is het de bedoeling dat alle bewoners ook fiscaal partners zijn. 

 • Voor te verbouwen zelfstandige woonruimte in (Rand)stedelijk gebied. Let op: het bouwdepotbedrag mag niet groter zijn dan 25% van de hoofdsom. 

 • Onderverhuur en transformaties zijn uitgesloten.

 • Bij een aanvraag met meerdere panden moet minimaal 50% van de vastgoedportefeuille waar de financieringsaanvraag betrekking op heeft, komen van panden liggend in de G32 en/of de Randstad.

 • Heeft u 50% of meer van de marktwaarde van de te (her)financieren vastgoedportefeuille in (rand)stedelijke gebieden? Dan is RNHB Simpl. ook mogelijk voor financiering van residentieel vastgoed buiten de stad.

Welke gebieden?

RNHB Simpl. is mogelijk in nagenoeg de gehele Randstad. 

Buiten de Randstad geldt Simpl. voor de volgende steden 
Alkmaar, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Deventer, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, 's-Hertogenbosch, Hoorn, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Venlo en Zwolle. 

Download onze pdf voor een uitgebreide lijst met postcodegebieden.

Wat zijn de kosten?

Wij zijn graag transparant over de (mogelijke) kosten die met deze financiering gepaard gaan, zodat u van tevoren goed kunt inschatten wat dit voor u en uw belegging betekent: 

Afsluitkosten 

 • Een afsluitvergoeding van 1% over de leensom als u de aanvraag rechtstreeks bij ons indient en 0% als dit via een adviseur gebeurt.  

 • Advieskosten indien u de financiering via uw financieel adviseur afsluit. Het is aan de financieel adviseur zelf welke advieskosten hij berekent. Wij berekenen in dit geval geen afsluitkosten. 

 

Situatie Kosten 
Vervroegde aflossing in het 1e jaar van de rentevast periode 3% 
Vervroegde aflossing in het 2e jaar van de rentevast periode 2% 
Vervroegde aflossing in het 3e jaar van de rentevast periode 1% 
Drie jaar van de rentevast periode zijn verstreken 0% 

 

Bouwdepotkosten 

 • Voor financieringen met een hoofdsom tot en met €1 miljoen worden geen bouwdepotkosten in rekening gebracht.   

 

Voor financieringen met een hoofdsom vanaf €1 miljoen 

Bouwdepot tot en met €25.000 

Geen kosten 

Bouwdepot tussen de €25.000 en €75.000 

€500 

Bouwdepot boven de €75.000 

2% van het bouwdepotbedrag 

Wat is de maximale LTV?

De maximale LTV voor de RNHB Simpl. financiering is t/m 80% van de marktwaarde in verhuurde staat.  

Eventuele verbouwingskosten dienen hierbij lager te zijn dan 25% van de gewenste lening. Is dit niet het geval? Dan verwijzen wij u naar onze verhuurhypotheek voor professionals.  

Wat zijn de risico's?

Belangrijk bij beleggen in vastgoed

Een vastgoedhypotheek is een lening. Lenen brengt risico’s met zich mee. Natuurlijk bekijken we uw situatie goed en verstrekken we u alleen een hypotheek als de risico’s voor u laag genoeg zijn.

Voorbeelden van risico’s

Voordat u begint met beleggen in vastgoed, is het belangrijk de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Hieronder zetten we een aantal risico’s voor u op een rij.

Uw inkomen daaltOok als uw inkomen daalt, moet u kosten betalen. Uw belegging zit in het huis. U kunt dit geld niet opnemen. Zorg daarom dat u genoeg geld opzij zet voor een mindere periode.
Het pand staat leegAls het pand leeg komt te staan, heeft u (tijdelijk) geen huurinkomsten. Ook dan moet u de kosten gewoon doorbetalen.
Het pand wordt minder waardAls het pand minder waard wordt en u verkoopt het, dan kan het zijn dat u een restschuld krijgt.
Onverwachte kostenHet kan zijn dat u voor onverwachte kosten komt te staan, bijvoorbeeld voor (groot) onderhoud. Denk aan een cv-ketel die kapot gaat.
De rente gaat omhoogAls de rentevaste periode is afgelopen en u wilt de hypotheek verlengen, dan kan de rente omhoog gaan.
Einde hypotheekAls uw hypotheek afloopt, dient het resterende bedrag te worden voldaan. Ook kijken we samen naar de mogelijkheden voor een vervolg van de financiering. 
Overlijden

Als u en/of uw partner overlijdt, houd hier dan rekening mee:

Als uw partner overlijdt, dan vallen er misschien inkomsten weg. Daardoor kan het moeilijk worden om de kosten te betalen.

Als u overlijdt (en u heeft geen partner), dan bespreken we samen met uw nabestaanden de mogelijkheden, bijvoorbeeld herfinanciering of verkoop van het pand.

Ruime voorwaarden

Extra fijn aan deze hypotheek 

 • U kunt jaarlijks tot 10% van de oorspronkelijke hoofdsom vergoedingsvrij aflossen.

 • U kunt t/m 80% LTV van de overwaarde verzilveren.

 • Een verbouwing meefinancieren? Ook dit is mogelijk. U betaalt t/m €1 miljoen zelfs geen bouwdepotkosten.

 • Wilt u een transformatie meefinancieren? Dit valt niet onder de RNHB Simpl voorwaarden. U kunt hiervoor een bouwdepot bovenop onze residentiële vastgoedhypotheek voor professionals afsluiten.

Hoe werkt het aanvragen van een financiering?

Aanvraag indienen

Wilt u financieel advies of regelt u uw aanvraag liever direct met RNHB? Beide opties zijn mogelijk. RNHB schakelt net zo makkelijk met u als met uw financieel adviseur. 

Indicatieve offerte

Na de beoordeling van uw aanvraag op basis van de beschikbare documentatie, ontvangt u een indicatieve termsheet. Deze beschrijft de belangrijkste financieringsvoorwaarden en stappen die nodig zijn om tot een kredietovereenkomst te komen. Hier kunnen nog geen rechten aan worden ontleend.  

Documenten aanleveren

U levert alle documenten aan welke nodig zijn voor het beoordelen van uw financieringsaanvraag.

Taxatie uitzetten

Kies een taxateur uit onze lijst en vraag zelf de taxatie aan. De kosten en betaling regelt u zelf met de taxateur. Upload het taxatierapport in MijnRNHB, samen met andere belangrijke documenten.

Uw taxateur zal daarnaast het rapport naar RNHB versturen via SBR Nexus. Hiertoe zal de taxateur u vragen om het dossiernummer die u van ons hebt gekregen bij de financieringsaanvraag. Zo weten wij welk taxatierapport bij welke financieringsaanvraag behoort.

Kredietovereenkomst goedkeuren

Is het pand getaxeerd en zijn alle belangrijke documenten binnen? Dan kunnen wij uw aanvraag beoordelen. Als de aanvraag positief is beoordeeld, sturen we u een kredietovereenkomst ter goedkeuring. 

Financiering afronden

Als u de kredietovereenkomst heeft geaccepteerd, gaat u langs bij de notaris. Wij zorgen ervoor dat het geld op tijd bij de notaris is, de notaris maakt de officiële hypotheekakte op. Daarmee is de financiering rond. Gefeliciteerd!

MLPwidget

Aanvraag indienen voor nieuwe ​financieringen met meerdere ​leningdelen

Voor het indienen van een nieuwe financieringsaanvraag maakt u gebruik van het reguliere aanvraagformulier in uw klantportaal. Op basis van de door u ingevulde gegevens wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor een financiering. Bij het tabblad 'lening' onder 'gewenste leningdelen' kunt u de keuze maken voor meerdere leningdelen. Hier ziet u bij aanvragen voor residentiële objecten en combinatiepanden voor de verhuur een standaard voorstel met twee leningdelen (één lineair en één aflossingsvrij).

Bij aanvragen voor commerciële panden ziet u een standaard voorstel met één leningdeel (lineair). Per leningdeel staat het gewenste leenbedrag, het aflossingspercentage, de gewenste rentevaste periode en een rente-indicatie aangegeven. U kunt leningdelen toevoegen en verwijderen.

Per leningdeel kunt u de productkenmerken naar wens aanpassen. Na het indienen van de financieringsaanvraag vindt u de indicatieve offerte terug in de aanvraag in uw klantportaal, zoals u van ons gewend bent.

new

Aanvraag indienen voor het verhogen van bestaande financiering met meerdere leningdelen

Voor het verhogen van een bestaande financiering gaat u naar het tabblad ‘mijn leningen’ in uw klantportaal. Via het dropdown menu (onder de knop “Acties”) van de te verhogen lening komt u in het nieuwe aanvraagformulier voor verhogingen terecht. Hier ziet u dat bepaalde gegevens al voor u zijn ingevuld,  zoals de adresgegevens van het object en uw persoonlijke gegevens. De overige gegevens, zoals de huursituatie en uw inkomenssituatie vult u opnieuw in. ​

Bij het tabblad ‘lening’ ziet u de kenmerken van de huidige lening bij RNHB, namelijk de resterende hoofdsom, het aflossings-percentage, het rentetarief en de resterende rentevaste periode. Hieronder ziet u bij verhogingen voor residentiële objecten en combinatiepanden een standaard voorstel met twee aanvullende leningdelen (één lineair en één aflossingsvrij). Bij verhogingen voor commerciële panden ziet u standaard een voorstel met één aanvullend leningdeel (lineair). U kunt leningdelen toevoegen, verwijderen en de productkenmerken per leningdeel naar wens aanpassen. ​

Na het indienen van de financierings-aanvraag vindt u de indicatieve offerte terug in de aanvraag in uw klantportaal, zoals u van ons gewend bent. In deze indicatieve offerte ziet u zowel uw huidige leningdeel als het nieuwe leningdeel terug. Voor het verhogen van uw lening verloopt het aanvraagproces zoals het reguliere proces. Afhankelijk van de hoogte van de hypothecaire inschrijving op uw huidige lening en de algemene voorwaarden op deze lening zal u voor de verhoging wel of niet een nieuwe hypotheekakte bij de notaris moeten laten passeren. ​

* Ziet u leninggegevens die niet overeenkomen met uw lening? ​
Waarschijnlijk is het incorrecte leningnummer ingevuld
.

Extra Blended Rates Aanvragen widget

Aanvraag indienen voor herfinanciering

Heeft u al een lopende lening bij RNHB? Met Blended Rate kunt u uw huidige rentetarief mee laten wegen bij het vervroegd verlengen van uw bestaande lening bij RNHB. Via de Blended Rate rekentool heeft u op basis van uw huidige lening direct inzicht of u in aanmerking komt voor Blended Rate.

Bereken wat u kunt lenen

 • Inclusief een rente indicatie.
 • Inzicht in uw cashflow.
 • Bewaar de berekening na afloop.

Belangrijke updates ontvangen?

 • Insights van experts uit de vastgoedmarkt                       
 • Onze visie op financieren en de markt                                           
 • Rente updates en andere relevante wijzigingen