RNHB Mixed Light

Intro mixed light productpagina (blok 1)

Voor combinatiepanden met voornamelijk woningen

Investeert u in een combinatiepand in de Randstad of in één van de G32 steden? Dan komen wij u graag tegemoet als blijkt dat het pand voor het overgrote deel uit woningen bestaat. Dat wil zeggen: we bieden beleggers een light variant van onze reguliere vastgoedhypotheek voor combinatiepanden, tegen een lager rentetarief en gunstigere voorwaarden. Bekijk het volledig overzicht van onze rentetarieven hier.

 • (Verwachte) huurinkomsten uit het CRE gedeelte zijn gemaximaliseerd op 35%.  
 • In de Randstad en G32 steden. 
 • Voor zowel consumenten als professionals.  
 • Financieringen t/m €10 miljoen. 

In detail

Voor wie?

Deze hypotheek is speciaal voor: 

 • Iedereen die investeert in combinatiepanden. Zowel professionals als consumenten.  
 • U bent woonachtig of gevestigd in Nederland 

Welk type panden?

 • RNHB Mixed Light is een financiering voor combinatiepanden in de Randstad en G32 steden, waarbij het overgrote deel van de huurinkomsten afkomstige is uit verhuur van woonruimtes. Denk aan een bedrijfsruimte beneden en woonruimte op de bovenste verdieping(en). 
 • De huurinkomsten uit het CRE gedeelte zijn gemaximaliseerd op 35%. 
 • Ook voor het (gedeeltelijk) herfinancieren van uw mixed portefeuille.  
 • Bij een aanvraag met meerdere panden moet minimaal 50% van de vastgoedportefeuille waar de financieringsaanvraag betrekking op heeft, komen van panden liggend in de G32 en/of de Randstad.

Welke gebieden?

 • RNHB Mixed Light. is mogelijk in nagenoeg de hele Randstad 
 • Buiten de Randstad in de volgende steden: 

 

Alkmaar, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Deventer, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, 's-Hertogenbosch, Hoorn, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Venlo en Zwolle. 

 

Verbouwen

 • Het aanvragen van een bouwdepot ≤ 25% van het bedrag van de lening is mogelijk. Dit depot mag alleen worden ingezet voor verbouwingen.  
 • Een transformatie meefinancieren, is niet mogelijk met RNHB Mixed Light. Wij verwijzen u hiervoor naar onze reguliere vastgoedhypotheek voor combinatiepanden. 

Maximale LTV

Voor RNHB Mixed Light hanteren wij: 

 • Een maximale LTV van 75% bij een lineaire hypotheek.  
 • Een maximale LTV van 60% bij een aflossingsvrije hypotheek. 
 • De maximale lening is afhankelijk van de maximale lening op basis van de DSCR. 

Aflosvormen

U kunt voor RNHB Mixed Light een lineaire of aflossingsvrije hypotheek (of combinatie daarvan) afsluiten. Indien u kiest voor een combinatie betaalt u voor het aflossingsvrije deel geen aflossing. Voor het lineaire deel is het minimale aflossingspercentage 10%.

Met een lineaire hypotheek lost u elke maand hetzelfde bedrag af op de hypotheek. Omdat uw schuld zo steeds lager wordt, betaalt u ook steeds minder rente. Het bruto maandbedrag gaat daarom elke maand omlaag. 

Met een aflossingsvrije hypotheek betaalt u het geleende bedrag niet stap voor stap terug. U betaalt alleen rente. Aan het eind van de looptijd van de hypotheek betaalt u het geleende bedrag terug met eigen geld, bijvoorbeeld met het geld dat de verkoop van het pand oplevert. 

  Lineair Aflossingsvrij
Aflosbedrag Elke maand hetzelfde n.v.t. (u lost alles af aan het eind) 
Rentebedrag Elke maand minder Elke maand hetzelfde
Bruto maandbedrag Elke maand minder Elke maand hetzelfde, gelijk aan het rentebedrag

 

Kosten

Wij zijn graag transparant over de (mogelijke) kosten die met deze financiering gepaard gaan, zodat u van tevoren goed kunt inschatten wat dit voor u en uw belegging betekent: 

Afsluitkosten 

 • Een afsluitvergoeding van 1% over de leensom als u de aanvraag rechtstreeks bij ons indient en 0% als dit via een adviseur gebeurt.  

 • Advieskosten indien u de financiering via uw financieel adviseur afsluit. Het is aan de financieel adviseur zelf welke advieskosten hij berekent. Wij berekenen in dit geval geen afsluitkosten.

Exit fee (indien van toepassing)

Situatie  Kosten 
Vervroegde aflossing in het 1e jaar van de rentevast periode  3% 
Vervroegde aflossing in het 2e jaar van de rentevast periode  2% 
Vervroegde aflossing in het 3e jaar van de rentevast periode  1% 
Drie jaar van de rentevast periode zijn verstreken  0% 

 

Bouwdepotkosten (indien van toepassing)

 • Voor financieringen met een hoofdsom tot en met €1 miljoen worden geen bouwdepotkosten in rekening gebracht.   

Voor financieringen met een hoofdsom vanaf €1 miljoen 

Bouwdepot tot en met €25.000 

Geen kosten 

Bouwdepot tussen de €25.000 en €75.000 

€500 

Bouwdepot boven de €75.000 

2% van het bouwdepotbedrag 

Risico's

Belangrijk bij beleggen in vastgoed

Een vastgoedhypotheek is een lening. Lenen brengt risico’s met zich mee. Natuurlijk bekijken we uw situatie goed en verstrekken we u alleen een hypotheek als de risico’s voor u laag genoeg zijn.

Voorbeelden van risico’s

Voordat u begint met beleggen in vastgoed, is het belangrijk de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Hieronder zetten we een aantal risico’s voor u op een rij.

Uw inkomen daalt Ook als uw inkomen daalt, moet u kosten betalen. Uw belegging zit in het huis. U kunt dit geld niet opnemen. Zorg daarom dat u genoeg geld opzij zet voor een mindere periode.
Het pand staat leeg Als het pand leeg komt te staan, heeft u (tijdelijk) geen huurinkomsten. Ook dan moet u de kosten gewoon doorbetalen.
Het pand wordt minder waard Als het pand minder waard wordt en u verkoopt het, dan kan het zijn dat u een restschuld krijgt.
Onverwachte kosten Het kan zijn dat u voor onverwachte kosten komt te staan, bijvoorbeeld voor (groot) onderhoud. Denk aan een cv-ketel die kapot gaat.
De rente gaat omhoog Als de rentevaste periode is afgelopen en u wilt de hypotheek verlengen, dan kan de rente omhoog gaan.
Einde hypotheek Als uw hypotheek afloopt, dient het resterende bedrag te worden voldaan. Ook kijken we samen naar de mogelijkheden voor een vervolg van de financiering. 
Overlijden

Als u en/of uw partner overlijdt, houd hier dan rekening mee:

Als uw partner overlijdt, dan vallen er misschien inkomsten weg. Daardoor kan het moeilijk worden om de kosten te betalen.

Als u overlijdt (en u heeft geen partner), dan bespreken we samen met uw nabestaanden de mogelijkheden, bijvoorbeeld herfinanciering of verkoop van het pand.

Ruime voorwaarden

Extra fijn aan deze hypotheek

 • Beschikbaar voor zowel consumenten als professionals. 
 • Opnemen van liquiditeiten (cash out verstrekking) is mogelijk. 
 • Financiering mogelijk vanaf €50.000 tot en met €10 miljoen.  
 • In alle G32 steden en nagenoeg de hele Randstad. 
 • Jaarlijks tot 10% van de hoofdsom extra vergoedingsvrij aflossen. 
 • Een verbouwing meefinancieren? Geen probleem. Voor financieringen met een hoofdsom tot en met €1 miljoen zijn hier zelfs geen kosten aan verbonden.  
 • Met onze indicatieve offerte weet u binnen een werkdag of uw aanvraag specifiek in aanmerking komt voor RNHB Mixed Light.  

Hoe werkt het aanvragen van een financiering?

Aanvraag indienen

Wilt u financieel advies of regelt u uw aanvraag liever direct met RNHB? Beide opties zijn mogelijk. RNHB schakelt net zo makkelijk met u als met uw financieel adviseur. 

Indicatieve offerte

Na de beoordeling van uw aanvraag op basis van de beschikbare documentatie, ontvangt u een indicatieve termsheet. Deze beschrijft de belangrijkste financieringsvoorwaarden en stappen die nodig zijn om tot een kredietovereenkomst te komen. Hier kunnen nog geen rechten aan worden ontleend.  

Documenten aanleveren

U levert alle documenten aan welke nodig zijn voor het beoordelen van uw financieringsaanvraag.

Taxatie uitzetten

Kies een taxateur uit onze lijst en vraag zelf de taxatie aan. De kosten en betaling regelt u zelf met de taxateur. Upload het taxatierapport in MijnRNHB, samen met andere belangrijke documenten.

Uw taxateur zal daarnaast het rapport naar RNHB versturen via SBR Nexus. Hiertoe zal de taxateur u vragen om het dossiernummer die u van ons hebt gekregen bij de financieringsaanvraag. Zo weten wij welk taxatierapport bij welke financieringsaanvraag behoort.

Kredietovereenkomst goedkeuren

Is het pand getaxeerd en zijn alle belangrijke documenten binnen? Dan kunnen wij uw aanvraag beoordelen. Als de aanvraag positief is beoordeeld, sturen we u een kredietovereenkomst ter goedkeuring. 

Financiering afronden

Als u de kredietovereenkomst heeft geaccepteerd, gaat u langs bij de notaris. Wij zorgen ervoor dat het geld op tijd bij de notaris is, de notaris maakt de officiële hypotheekakte op. Daarmee is de financiering rond. Gefeliciteerd!

MLPwidget

Aanvraag indienen voor nieuwe ​financieringen met meerdere ​leningdelen

Voor het indienen van een nieuwe financieringsaanvraag maakt u gebruik van het reguliere aanvraagformulier in uw klantportaal. Op basis van de door u ingevulde gegevens wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor een financiering. Bij het tabblad 'lening' onder 'gewenste leningdelen' kunt u de keuze maken voor meerdere leningdelen. Hier ziet u bij aanvragen voor residentiële objecten en combinatiepanden voor de verhuur een standaard voorstel met twee leningdelen (één lineair en één aflossingsvrij).

Bij aanvragen voor commerciële panden ziet u een standaard voorstel met één leningdeel (lineair). Per leningdeel staat het gewenste leenbedrag, het aflossingspercentage, de gewenste rentevaste periode en een rente-indicatie aangegeven. U kunt leningdelen toevoegen en verwijderen.

Per leningdeel kunt u de productkenmerken naar wens aanpassen. Na het indienen van de financieringsaanvraag vindt u de indicatieve offerte terug in de aanvraag in uw klantportaal, zoals u van ons gewend bent.

new

Aanvraag indienen voor het verhogen van bestaande financiering met meerdere leningdelen

Voor het verhogen van een bestaande financiering gaat u naar het tabblad ‘mijn leningen’ in uw klantportaal. Via het dropdown menu (onder de knop “Acties”) van de te verhogen lening komt u in het nieuwe aanvraagformulier voor verhogingen terecht. Hier ziet u dat bepaalde gegevens al voor u zijn ingevuld,  zoals de adresgegevens van het object en uw persoonlijke gegevens. De overige gegevens, zoals de huursituatie en uw inkomenssituatie vult u opnieuw in. ​

Bij het tabblad ‘lening’ ziet u de kenmerken van de huidige lening bij RNHB, namelijk de resterende hoofdsom, het aflossings-percentage, het rentetarief en de resterende rentevaste periode. Hieronder ziet u bij verhogingen voor residentiële objecten en combinatiepanden een standaard voorstel met twee aanvullende leningdelen (één lineair en één aflossingsvrij). Bij verhogingen voor commerciële panden ziet u standaard een voorstel met één aanvullend leningdeel (lineair). U kunt leningdelen toevoegen, verwijderen en de productkenmerken per leningdeel naar wens aanpassen. ​

Na het indienen van de financierings-aanvraag vindt u de indicatieve offerte terug in de aanvraag in uw klantportaal, zoals u van ons gewend bent. In deze indicatieve offerte ziet u zowel uw huidige leningdeel als het nieuwe leningdeel terug. Voor het verhogen van uw lening verloopt het aanvraagproces zoals het reguliere proces. Afhankelijk van de hoogte van de hypothecaire inschrijving op uw huidige lening en de algemene voorwaarden op deze lening zal u voor de verhoging wel of niet een nieuwe hypotheekakte bij de notaris moeten laten passeren. ​

* Ziet u leninggegevens die niet overeenkomen met uw lening? ​
Waarschijnlijk is het incorrecte leningnummer ingevuld
.

Extra Blended Rates Aanvragen widget

Aanvraag indienen voor herfinanciering

Heeft u al een lopende lening bij RNHB? Met Blended Rate kunt u uw huidige rentetarief mee laten wegen bij het vervroegd verlengen van uw bestaande lening bij RNHB. Via de Blended Rate rekentool heeft u op basis van uw huidige lening direct inzicht of u in aanmerking komt voor Blended Rate.

Bereken wat u kunt lenen

 • Inclusief een rente indicatie.
 • Inzicht in uw cashflow.
 • Bewaar de berekening na afloop.

Belangrijke updates ontvangen?

 • Insights van experts uit de vastgoedmarkt                       
 • Onze visie op financieren en de markt                                           
 • Rente updates en andere relevante wijzigingen