Checklist bouwdepot RNHB

Gefeliciteerd, de financiering is rond. Tijd voor de verbouwing. U heeft een bouwdepot bij RNHB en kunt daaruit declareren. Welke voorwaarden stellen wij aan declaraties uit het bouwdepot?

Een volledige declaratie is er één die compleet is 

 

 • Het geld kan alleen worden overgemaakt als u het formulier volledig invult en alle benodigde bijlagen verstrekt.
 • Het minimaal uit te betalen bedrag is €10.000 (tenzij het restant depot bedrag lager is).
 • Wij betalen uit op basis van facturen of een kassabon (let op: een offerte is geen factuur).
 • Op de factuur staan de volgende gegevens: bedrijfsnaam, adres, bedrag, btw-bedrag, btw-nummer, IBAN rekeningnummer en het KvK-nummer van de aannemer of leverancier.
 • Op iedere factuur dient (één van de) kredietnemer(s) / gevolmachtigden akkoord te geven en een originele handtekening te zetten.
 • Facturen worden inclusief btw voldaan, tenzij anders is afgesproken.
 • Uitkeringen worden in beginsel rechtstreeks aan de aannemer voldaan, tenzij u middels betaalbewijzen aantoont dat de facturen van de aannemer reeds door u voldaan zijn. In alle andere gevallen maken wij de gelden (anders dan rechtstreeks naar de aannemer) altijd over op de bij ons bekende incassorekening van de lening.
 • U voegt een fotoverslag van de gedeclareerde werkzaamheden toe. 
 • Er is voldaan aan de (overige) depotvoorwaarden zoals vermeld in de offerte.

 

 

Hoe beoordelen wij een declaratieverzoek?

 

 

 • Tijdens het aanvraagproces hebben wij uw plan en de begroting van het project beoordeeld. 
 • De taxateur heeft een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van de kosten en de waarde die door de werkzaamheden aan het pand wordt toegevoegd.
 • Wij matchen de gedeclareerde kosten en de foto’s met deze gegevens. Als alles rijmt, dan keren we uit.
 • Wij gaan ervan uit dat de laatste declaratie uit het depot ook de laatste kosten zijn die gemaakt worden voor de verbouwing. Dit noemen wij het sluitstukprincipe. Als alles volgens plan verloopt, gebeurt dat automatisch. Als de kosten uit dreigen te lopen, dan willen we dat vroegtijdig signaleren.
 • Mochten er tussentijds wijzigingen zijn in de plannen of uw begroting, laat het ons z.s.m. weten. We willen uiteraard altijd meedenken en de verbouwing samen met u tot een succes brengen.

 

Inspectie van de werkzaamheden

 

 

 • Afhankelijk van de omvang van het depot zet RNHB een aantal inspecties uit.
 • Bij depots groter dan €75.000 zal er halverwege een inspectie plaatsvinden. Bij nog grotere verbouwingen of bij transformaties vinden er tijdens het traject meerdere inspecties plaats.
 • RNHB zet deze inspectie uit en levert het plan en de begroting van het project aan de inspecteur. De inspecteur zal de voortgang van het project beoordelen en inschatten of het resterende deel in depot voldoende is voor afronding van het project.
 • In alle gevallen zal er een eindinspectie plaatsvinden.
   

Meer informatie?

 • Heeft u nog vragen over een declaratie uit het bouwdepot? Neem dan contact met ons op via (088) 655 50 10.