Blended rate

CRE intro Duplicaat 4

Blended Rate: huidige RNHB lening vervroegd verlengen

Met Blended Rate bieden wij klanten de mogelijkheid om vervroegd hun bestaande lening te verlengen tegen een voordeliger rentetarief dan de huidige marktrentes. De resterende looptijd en het rentetarief van de huidige lening worden meegewogen in de berekening van het nieuwe Blended Rate rentetarief. 

Blended Rate in het kort 

 • Financiering huidige RNHB lening vervroegd verlengen 

 • Uitsluitend voor professionele vastgoedbeleggers

 • Profiteren van een lager rentetarief

Extra Blended Rates Aanvragen widget

Aanvraag indienen voor herfinanciering

Heeft u al een lopende lening bij RNHB? Met Blended Rate kunt u uw huidige rentetarief mee laten wegen bij het vervroegd verlengen van uw bestaande lening bij RNHB. Via de Blended Rate rekentool heeft u op basis van uw huidige lening direct inzicht of u in aanmerking komt voor Blended Rate.

USP Blended Rate Goed

Voorwaarden Blended Rate

 • Alleen voor professionele vastgoedinvesteerders
 • Voor tussentijdse verlengingen van lopende RNHB leningen

 • Onderpand(en) / kredietnemer(s) / borgsteller(s) blijven ongewijzigd
 • De resterende looptijd van de huidige RNHB lening moet minimaal 12 maanden zijn op de aanvraagdatum
 • De nieuwe rentevaste periode is minimaal 12 maanden langer dan de resterende rentevaste periode van de huidige RNHB lening
 • Bij het vervroegd verlengen van de juridische looptijd van een lening moet een nieuwe kredietovereenkomst getekend worden en mogelijk een nieuwe hypotheekakte worden gevestigd

 • Ingeval van een CRE aanvraag voor blended rate kan de klant alleen kiezen uit de rentevaste periodes van 3 en 5 jaar

 • Aflos vormen en maximale LTV conform beleid
 • Wij hanteren voor Blended Rate geen afsluitkosten