RNHB Blended Rate

CRE intro Duplicaat 4

Uw huidige RNHB lening vervroegd verlengen en/of verhogen tegen een blended rate

Op dit moment hanteren wij bij een vervroegde verlenging of een verhoging het dan geldende RNHB rentetarief voor de gehele nieuwe lening. Bij een RNHB Blended Rate wordt gekeken naar de resterende looptijd en het rentetarief van de huidige RNHB lening, en worden deze gegevens meegewogen in de berekening van het nieuwe rentetarief. Zodoende profiteert u, als belegger, met een lening die nu onder de marktrentes van RNHB ligt van onze reguliere vastgoedhypotheek, tegen een lager rentetarief.

RNHB Blended Rate in het kort 

 • Financiering huidige RNHB lening vervroegd verlengen en/of verhogen

 • Uitsluitend voor professionele vastgoedbeleggers

 • Profiteren van een lager rentetarief

Extra Blended Rates Aanvragen widget

Aanvraag indienen voor herfinanciering

Heeft u al een lopende lening bij RNHB? Met RNHB Blended Rate kunt u uw huidige rentetarief mee laten wegen bij het vervroegd verlengen of verhoging van uw bestaande lening bij RNHB. Via de RNHB Blended Rate rekentool heeft u op basis van uw huidige lening direct inzicht of u in aanmerking komt voor RNHB Blended Rate.

USP Blended Rate Goed

Voorwaarden RNHB Blended Rate

 • Alleen voor professionele vastgoedinvesteerders
 • Voor tussentijdse verlengingen of voor verhogingen van lopende RNHB leningen
 • Onderpand(en) / kredietnemer(s) / borgsteller(s) blijven ongewijzigd, ook bij verhoging
 • De resterende looptijd van de huidige RNHB lening moet minimaal 12 maanden zijn op de aanvraagdatum
 • De nieuwe rentevaste periode is minimaal 12 maanden langer dan de resterende rentevaste periode van de huidige RNHB lening
 • Bij een verhoging moet de nieuwe hypotheekakte passeren bij de notaris
 • Aflos vormen en maximale LTV conform beleid
 • Wij hanteren voor RNHB Blended Rate geen afsluitkosten