Wat houdt de actie in?

Starters (consumenten) die tussen 18 november 2019 en 31 januari 2020 een aanvraag bij RNHB indienen en de offerte accepteren, krijgen binnen 3 weken een e-mail met daarin de link naar het actieformulier.

Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing

 1. Consumenten die binnen de actieperiode een lening afsluiten bij RNHB, krijgen een 1-jarig lidmaatschap bij Vastgoed Belang aangeboden.
 2.  Zowel consumenten die via een financieel tussenpersoon, als consumenten die rechtstreeks op de website van RNHB een beleggingshypotheek aanvragen en vervolgens afsluiten, komen in aanmerking. 
 3. Huidige leden van Vastgoed Belang komen niet in aanmerking voor de actie. 
 4. Het lidmaatschap verloopt automatisch na 1 jaar.
 5. Indien de lening wordt aangegaan door meerdere schuldenaren, dan komt de hoofdschuldenaar in aanmerking voor het 1-jarig lidmaatschap. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan dus niet worden doorgegeven.
 6. De actie geldt ook indien u uw hypotheek binnen de actieperiode oversluit. 
 7. De actie is een initiatief van RNHB B.V.
 8. RNHB B.V. kan de actievoorwaarden tussentijds wijzigen en de actie op elk moment stoppen of verlengen. In dat geval komt een gewijzigde versie van de actievoorwaarden, voorzien van een datum, op www.rnhb.nl.
 9. De actie is alleen bestemd voor natuurlijke personen die als consument zijn aan te merken. Aan deze  actie zijn geen kosten verbonden.   
 10. RNHB B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze actie of het lidmaatschap van Vastgoed Belang. Vastgoed Belang is een volledig onafhankelijke belangenvereniging en RNHB B.V. heeft geen enkele controle of toezicht op het lidmaatschap waar deze actie op ziet. Een klant die zich beroept op de actie danwel op enige informatie verstrekt door RNHB B.V. of Vastgoed Belang ten aanzien van deze actie is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, interpretatie en gebruik van deze informatie.
 11. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

Waar kan ik vragen stellen over deze actie?

U kunt ons telefonisch bereiken op 030 799 6666 (gebruikelijke belkosten) of via info@rnhb.nl.

Wat doe ik als ik niet tevreden ben over deze actie?
Als u niet tevreden bent over deze actie, dan kunt u een klacht indienen via ons klachtenformulier op onze website: https://www.rnhb.nl/klacht. Op de site leest u ook wat de klachtenprocedure is.