Rendement behalen uit uw belegging in vastgoed

Als u gaat investeren in een pand verwacht u natuurlijk een bepaald rendement te behalen.

U kunt op verschillende manieren rendement halen uit uw belegging in vastgoed. Bijvoorbeeld door de winst die toekomstige verkoop van het pand oplevert. Maar ook door regelmatige huurinkomsten.

Als u al een beleggingspand op het oog heeft, kunt u direct zelf een financieringsaanvraag doen. U ontvangt dan direct een rente-indicatie van ons.

Kenmerken financiering Vrijblijvend aanvragen

Indirect en direct rendement

Het totale rendement is een optelsom van het direct en het indirect rendement van een vastgoedbelegging. Maar wat is precies het verschil?

Indirect rendement
De waardevermeerdering van het beleggingspand over een bepaalde periode wordt ook wel het indirect rendement genoemd. Bijvoorbeeld de winst die de toekomstige verkoop die uw beleggingspand of vastgoedportefeuille oplevert, doordat de marktwaarde tussen het moment van aankoop en verkoop is toegenomen. Het verschil tussen  De koper heeft het aangekocht en de verkoper heeft het verkocht. Het betreft dezelfde transactie, alleen wordt het uit twee verschillende oogpunten bezien.


Direct rendement
Het direct rendement bestaat uit de netto-huuropbrengsten die u ontvangt uit uw beleggingspand of vastgoedportefeuille in een bepaalde periode ten opzichte van de marktwaarde op dat moment.

Verschil direct- en indirect rendement

Hoe bereken je rendement?

Het direct rendement dat u maakt op uw investering in vastgoed berekent u door de kosten die u maakt om het vastgoed te bezitten – zoals verzekeringspremie, onroerend zaakbelasting, onderhoudskosten, beheerskosten – in mindering te brengen op de bruto huuropbrengsten.

Netto huurinkomsten van € 5.000 per jaar op een investering van € 100.000 (koopsom incl. k.k.) leveren een netto rendement op van 5 %. Dit soort rendementen zijn met aandelen en met een spaarrekening niet snel te realiseren. Dit komt door de hoogte van het risico. Hoe hoger de risico’s van de belegging, hoe hoger de beloning moet zijn ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Dit kunt u doorvertalen naar een vastgoedbelegging, waar de huurstroom vaak een gegeven is doordat de woning of winkel al verhuurd is. Hoe hoger het door u gewenste rendement op je investering, hoe lager de koopsom wordt. 

Een klein rekenvoorbeeld:

  • De huur van een woning bedraagt € 500 per maand, oftewel € 6.000 per jaar.
  • De kosten om deze woning te bezitten bedragen € 1.000 per jaar.
  • De netto huurinkomsten bedragen dan € 5.000 per jaar.

Stel dat u een netto rendement wil behalen van 5 %. Dan mag uw investering maximaal € 5.000 / 5 % = 
€ 100.000 bedragen. Daar moet u nog de kosten koper vanaf halen (dat is voor woningen ongeveer 1 % notariskosten en 2 % overdrachtsbelasting ). De koopsom mag dan maximaal € 97.000 zijn.

Investeren in vastgoed?

Houd hier rekening mee
  • Het pand heeft onderhoud nodig
  • U kunt uw vermogen niet direct opnemen
  • Met de huurinkomsten moet u de rentekosten (en aflossing) kunnen betalen
  • Als het pand leegstaat, heeft u geen huurinkomsten
  • Het pand kan in waarde dalen

Gaat u een huis kopen en verhuren?

Als u al weet wat u wilt, dan kunt u vrijblijvend en zelfstandig een hypotheek aanvragen.

 De aanvraag is geheel vrijblijvend
 Binnen 10 minuten doet u een aanvraag
 U ontvang direct alle informatie die nodig is om de aanvraag concreet te maken

 

   Bekijk hoe het aanvragen werkt     Start de aanvraag