Ontevreden over de oplossing?

We proberen samen met u een oplossing te zoeken voor uw klacht.

Het kan zijn dat u ontevreden bent over de oplossing. Geef dit aan ons door via het contactformulier. Verschillende medewerkers herbeoordelen dan uw klacht.

Als onze klachtafhandeling niet tot tevredenheid leidt, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). U kunt het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop u de klacht bij ons hebt gemeld, indienen bij het KiFiD.

Kijk voor meer informatie over het indienen van uw klacht bij het KiFiD op www.kifid.nl. Als u buiten Nederland woont, kunt u zich wenden tot het FIN-NET (Financial Dispute Resolution Network). Kijk voor meer informatie op de website.