Blog: Wat is rendement
en hoe bereken ik het?

Wat is rendement en hoe bereken ik het?

Nu de rente op spaargeld bij banken laag is, verdiepen we ons in de verschillende mogelijkheden om ons spaargeld te laten groeien. Investeren in vastgoed is een van deze beleggingsmogelijkheden. Als mensen overwegen om een huis of appartement te kopen als belegging, verwachten zij rendement te behalen op de investering. Bijvoorbeeld door de te ontvangen huurinkomsten en door waardevermeerdering bij toekomstige verkoop. Wij leggen uit wat rendement is en hoe u het kunt berekenen.

Indirect en direct rendement
Het rendement dat u haalt uit een belegging in vastgoed is een optelsom van het direct en het indirect rendement. Maar wat is precies het verschil?

  • Indirect rendement
    De waardevermeerdering van het beleggingspand over een bepaalde periode wordt ook wel het indirect rendement genoemd. Bijvoorbeeld de winst die de toekomstige verkoop die uw beleggingspand of vastgoedportefeuille oplevert, doordat de marktwaarde tussen het moment van aankoop en verkoop is toegenomen.
  • Direct rendement
    Het direct rendement bestaat uit de netto-huuropbrengsten die u ontvangt uit uw beleggingspand of vastgoedportefeuille in een bepaalde periode ten opzichte van de marktwaarde op dat moment.

Hoe berekent u het direct rendement?
Het direct rendement dat u maakt op uw investering in vastgoed berekent u door de kosten die u maakt om het vastgoed te bezitten – zoals verzekeringspremie, onroerend zaakbelasting en onderhoudskosten – in mindering te brengen op de bruto huuropbrengsten. Het indirect rendement hangt af van het verschil in marktwaarde tussen aankoop en verkoop en is daarom vooraf niet te berekenen.

Voorbeeldberekening
We geven u een voorbeeld. Als u netto huurinkomsten van 5.000 euro per jaar ontvangt op een investering van 100.000 euro (incl. kosten koper), levert dat u een netto rendement op van 5 procent. Met aandelen en met een spaarrekening zijn dit soort rendementen niet snel te realiseren, doordat het risico verschilt per beleggingsvorm. Hoe hoger de risico’s van de belegging, hoe hoger de beloning moet zijn ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Dit geldt ook voor een vastgoedbelegging. Doordat het pand vaak al verhuurd is, is de huurstroom een gegeven. Hoe hoger het door u gewenste rendement op de investering, hoe lager de koopsom daardoor wordt.

Een klein rekenvoorbeeld:

  • De huur van een woning bedraagt € 500 per maand, oftewel € 6.000 per jaar.
  • De kosten om deze woning te bezitten bedragen € 1.000 per jaar.
  • De netto huurinkomsten bedragen dan € 5.000 per jaar.

Stel: u wilt een netto rendement behalen van 5 procent. Uw investering mag dan maximaal 5.000 / 5 % = 100.000 euro bedragen, inclusief de kosten koper. Deze bestaan voor woningen uit ongeveer 1 % notariskosten,2 % overdrachtsbelasting en eventuele makelaars- en advieskosten. De koopsom mag dan maximaal 97.000 euro zijn.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een financiering bij RNHB of heeft u zelfs al een pand op het oog? Neem dan gerust contact met ons op via 030 799 66 66. Stel ons al uw vragen, wij denken graag met u mee over de haalbaarheid en mogelijkheden.

RNHB biedt alleen financiering. We geven geen advies en bemiddelen niet tussen partijen. Laat u daarom goed informeren door een adviseur over eventuele risico’s voordat u een financiering afsluit.