Zo versterk je je vastgoedportefeuille in een krappe woningmarkt

Zo versterk je je vastgoed- portefeuille in een krappe woningmarkt

Introtekst

De Nederlandse vastgoedbelegger wil rendement behalen, maar hoe doe je dit in een krappe woningmarkt? Vastgoedfinancier RNHB ziet steeds vaker dat haar klanten op verschillende manieren investeren in hun bestaande portefeuille(s) en zo de waarde van hun bestaande panden verhogen. Deze beleggers hebben daar verschillende strategieën voor.  

Test body

Van winkel naar woning 

Een en een is twee: eigenaren van winkelpanden kunnen met leegstand te maken krijgen die niet makkelijk kan worden ingevuld. Deze winkels of winkelcentra staan ook in (de buurt van) een woonwijk waar beleggers eigenlijk liever woningen zouden willen realiseren. En juist daarom transformeren eigenaren deze winkelpanden, waar het kan, naar woningen. De kans van slagen is daarbij overigens groter als het gaat om een bestaand, leegstaand pand in een bestaand woongebied of centrum. X-factor voor de kans op succes: als eigenaren en gebruikers samen optrekken met gemeentes.  

Dit soort transformaties neemt toe constateert vastgoedfinancier RNHB, die deze (duurzame) transformaties op reguliere basis financiert. Zeker nu gebruikers andere eisen stellen aan de huisvesting van hun (winkel)bedrijf en zich meer richten op online, dreigt leegstand verder toe te nemen. Een transformatie kan echter complex zijn, zo moet de gemeentelijke bestemming worden gewijzigd en is een verbouwing noodzakelijk.  

Tot slot is het belangrijk dat deze transformatie gefinancierd wordt door een financier die de materie begrijpt en kan meebewegen met de klant, ook als daar niet direct een kant en klare oplossing voor is. RNHB heeft de kennis en kunde in huis om dergelijke (grootschalige) transformaties te financieren, of dit nu binnen of buiten de Randstad is.  

Verminderen woningtekort 

Te weinig woningen, een van de grootste problemen waar de vastgoedmarkt momenteel mee kampt. En de hamvraag blijft, hoe lossen we dit op? Een deel van de woningnood kan opgelost worden door bestaande bouw te hergebruiken en is bovendien duurzaam. Door dergelijke transformaties dragen vastgoedbeleggers substantieel bij aan het verminderen van het woningtekort. En dat staat komende jaren hoog op de agenda in de landelijke, regionale én lokale politiek. Daarbij zie je de positieve invloed op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de leefomgeving.  

RNHB financiert transformaties door heel Nederland 

Veel vastgoedfinanciers hebben moeite met het financieren van transformaties. Daardoor lopen veel eigenaren van vastgoed vast en zien ze hun plannen in duigen vallen.  

Zonde, als je bedenkt dat het maatschappelijk belang van transformaties van verouderde en leegstaande panden groot is. Daarnaast werken veel gemeentes vanwege het woningtekort graag mee aan de wijzigingen van een bestemming. Een intermediair kan een uitkomst bieden in dit geval, maar een financier die kansen ziet is net zo belangrijk.  

RNHB onderkent deze kansen en gaat een uitdaging niet uit de weg. Daarnaast financieren ze panden in alle sectoren, door heel Nederland vanaf 50.000 euro tot zo’n 50 miljoen euro. Transformaties van winkels of kantoren naar woningen is voor hen geen nieuwe tak van sport en vanuit die ruime ervaring kunnen ze een complex transformatieproces prima overzien. Ze sluiten geen regio bij voorbaat uit, ook niet als het gaat om krimp- of anticipeer gebieden. Kansen worden door hen op lokaal niveau op hun eigen waarde beoordeeld.  

Versterken door te verduurzamen 

Naast transformaties zie je dat investeerders ook de (toekomstige) waarde van hun vastgoedportefeuille versterken door het object te verduurzamen. Waarom zij die keus maken?  

 • Verduurzamen maakt een object klaar voor de toekomst, verbetert het energielabel én past het aan om te voldoen aan klimaateisen.  

 • Verduurzamen zorgt voor hoger wooncomfort, lagere woonlasten en zelfs een betere gezondheid en leefbaarheid, in het pand en de directe omgeving.  

 • Panden die goed geïsoleerd zijn, voorzien van zonnepanelen, warmteboilers, kortom voldoen aan de hedendaagse hoge eisen hebben (op termijn) een mogelijk hogere huuropbrengst en een bewezen betere eindwaarde. Een ware win-win voor zowel huurder als verhuurder. 

 • Gebruikers (huurders) van vastgoed hebben de voorkeur voor duurzaam vastgoed. Daarmee verbetert de eigenaar de concurrentiepositie van hun panden. 

Door panden klaar te maken voor een duurzame toekomst werken veel vastgoedeigenaren aan een verbeterde portefeuille, zonder nieuwe aankopen te doen. 

Verduurzaamhypotheek, overwaarde of bouwdepot? 

RNHB financiert vastgoedbeleggers die willen verbouwen en/of verduurzamen en weet wat daarvoor nodig is, zoals een bouwdepot dat aansluit op deze wensen van de klant. Ook bieden zij bijvoorbeeld ruime financiering uit overwaarde van hun bestaande portefeuille. Hiermee kunnen eigenaren ook hun panden verbouwen en verduurzamen.  Bovendien biedt RNHB tijdelijk aantrekkelijke voorwaarden voor professionele vastgoedbeleggers die willen verduurzamen naar minimaal label B. 

 

Disclaimer

Aan de inhoud van deze communicatie kunnen geen rechten worden ontleend. RNHB en (eventuele) andere leveranciers accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie en/of de informatie welke via deze publicatie wordt verstrekt. Deze informatie behelst op geen enkele manier een aanbod, advies of financiële dienst. RNHB biedt alleen financiering en  geeft geen advies. Laat u daarom goed informeren door een adviseur over eventuele risico’s voordat u een financiering afsluit. 

Blijf op de hoogte

 • Insights van experts uit de vastgoedmarkt                       
 • Onze visie op financieren en de markt                                           
 • Rente updates en andere relevante wijzigingen                     
   

Onze financieringen

 • Residentieel, commercieel of gemixt vastgoed financieren?
 • Vind al onze financieringen in één handig overzicht.
 • Voor startende beleggers en investeerders met een financieringsbehoefte tot €100 miljoen.