Wat is beleggingsrendement en hoe bereken ik het?

  2 min. leestijd

Het doel van beleggen is om rendement te behalen, maar wat is beleggingsrendement eigenlijk? Wij leggen het u graag uit, met een voorbeeld van hoe u het zelf berekent.


Het rendement dat u haalt uit een belegging in vastgoed is een optelsom van het direct en het indirect rendement. Maar wat is precies het verschil?

Indirect rendement van uw belegging 


De waardevermeerdering van het beleggingspand over een bepaalde periode wordt ook wel het indirect rendement genoemd. Bijvoorbeeld de winst die de toekomstige verkoop die uw beleggingspand of vastgoedportefeuille oplevert, doordat de marktwaarde tussen het moment van aankoop en verkoop is toegenomen.

Direct rendement


Het direct rendement bestaat uit de netto-huuropbrengsten die u ontvangt uit uw beleggingspand of vastgoedportefeuille in een bepaalde periode ten opzichte van de marktwaarde op dat moment.

Beleggingsrendement uit de verhuur van uw woning berekenen


Het direct rendement dat u maakt op uw investering in vastgoed berekent u door de kosten die u maakt om het vastgoed te bezitten – zoals verzekeringspremie, onroerend zaakbelasting en onderhoudskosten – in mindering te brengen op de bruto huuropbrengsten. Het indirect rendement hangt af van het verschil in marktwaarde tussen aankoop en verkoop en is daarom vooraf niet te berekenen.

Voorbeeldberekening beleggingsrendement


We geven u een voorbeeld. Als u netto huurinkomsten van 5.000 euro per jaar ontvangt op een investering van 100.000 euro (incl. kosten koper), levert dat u een netto rendement op van 5 procent. Met aandelen en met een spaarrekening zijn dit soort rendementen niet snel te realiseren, doordat het risico verschilt per beleggingsvorm. Hoe hoger de risico's van de belegging, hoe hoger de beloning moet zijn ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Dit geldt ook als u gaat kopen om te verhuren. Doordat het pand vaak al verhuurd is, is de huurstroom een gegeven. Hoe hoger het door u gewenste beleggingsrendement op de investering, hoe lager de koopsom daardoor wordt. 

Een klein rekenvoorbeeld:

  • De huur van een woning bedraagt € 500 per maand, oftewel € 6.000 per jaar.
  • De kosten om deze woning te bezitten bedragen € 1.000 per jaar.
  • De netto huurinkomsten bedragen dan € 5.000 per jaar.

Stel: u wilt een netto rendement behalen van 5 procent. Uw investering mag dan maximaal 5.000 / 5 % = 100.000 euro bedragen, inclusief de kosten koper. Deze bestaan voor woningen uit ongeveer 1 % notariskosten, 8 % overdrachtsbelasting, de taxatie, eventuele makelaars- en advieskosten en overige kosten. 

U kunt ook gebruikmaken van onze rekentool om uw cashflow in verhouding tot rente en aflossing van uw financiering te berekenen.

 

Zelf meer waarde creëren?

Rendabel investeren vraagt om geloof in wat er allemaal wél mogelijk is. Wij vertellen u graag hoe onze financiering kan bijdragen aan uw doelstelling om meer waarde te creëren. 

 

  Maken wij uw investering mogelijk? 

Iedere maand tips en trends van onze vastgoedexperts?

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ontvangt u ieder kwartaal een update over de markten waarin wij financieren.

 Alles over investeren in vastgoed

 Marktupdates

 Verhalen van andere investeerders

 

Ja, stuur mij vastgoed-inspiratie  

 

Aan de inhoud van deze communicatie kunnen geen rechten worden ontleend. RNHB en (eventuele) andere leveranciers accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie en/of de informatie welke via deze publicatie wordt verstrekt. Deze informatie behelst op geen enkele manier een aanbod, advies of financiële dienst. RNHB biedt alleen financiering en  geeft geen advies. Laat u daarom goed informeren door een adviseur over eventuele risico’s voordat u een financiering afsluit.