RNHB sluit zich aan bij het Partnership for Carbon Accounting Financials


RNHB erkent het belang om haar strategische doelstellingen op het Klimaatakkoord van Parijs af te stemmen en is er trots op zich aan te sluiten bij het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

Het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) is een samenwerking tussen financiële instellingen wereldwijd om de klimaatimpact die wordt gerealiseerd door leningen en investeringen te berekenen en te rapporteren. PCAF telt meer dan 145 banken en investeerders uit vijf continenten en breidt zich snel uit in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, Afrika en Azië-Pacific.

Als toonaangevende niet-bancaire vastgoedkredietverstrekker in Nederland, is duurzaamheid één van de strategische speerpunten van RNHB. RNHB heeft de SDG's van de Verenigde Naties al in haar beleid opgenomen en streeft ernaar de klimaatimpact van haar financieringsactiviteiten te monitoren en te beperken. Bovendien erkent RNHB het belang van transparantie en afstemming op het Klimaatakkoord van Parijs. RNHB is er daarom ook trots op een bij PCAF aangesloten instelling te zijn geworden om emissies op een gestandaardiseerde manier te meten en openbaar te maken.

"Aansluiting bij PCAF benadrukt de betrokkenheid van RNHB bij de duurzaamheidstransitie. Hierdoor kunnen we de uitstoot van broeikasgassen meten en daarmee de verantwoording in de sector verbeteren. Tegelijkertijd leggen we de basis voor nieuwe initiatieven om de uitstoot te verminderen", aldus Richard van Altena, CFRO van RNHB.

Over het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)
Het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) is in september 2019 wereldwijd van start gegaan. Momenteel hebben meer dan 145 banken, financiële instellingen en investeerders zich aangesloten bij het PCAF-initiatief. PCAF-deelnemers werken samen aan de gezamenlijke ontwikkeling van de Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry om de broeikasgasemissies van hun leningen en investeringen te meten en openbaar te maken. Door dit te doen, zetten PCAF-deelnemers een belangrijke stap om klimaatgerelateerde risico's te beoordelen, doelen te stellen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en effectieve strategieën te ontwikkelen om onze samenleving koolstofvrij te maken. Voor meer informatie zie https://carbonaccountingfinancials.com/

--------

Voor meer informatie:
Maxime van Heumen, Public Relations, RNHB, E: mheumen@rnhb.nl ; or
Angélica Afanador, Program Manager, PCAF Secretariat, E: info@carbonaccountingfinancials.com

RNHB joins the Partnership for Carbon Accounting Financials

RNHB recognizes the importance of aligning its strategic goals with the Paris Climate Agreement and is proud to join the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

The Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) is a collaboration between financial institutions worldwide to enable harmonized assessments and disclosures of greenhouse gas emissions financed by loans and investments. With more than 145 banks and investors from five continents, the group is rapidly expanding in North America, Latin America, Europe, Africa and Asia-Pacific.

As one of the leading non-bank real estate lenders in the Netherlands, sustainability is one of the cornerstones of RNHB’s strategy. Having already incorporated the United Nations SDG’s in its key policies, RNHB aims to recognize and mitigate the climate impact of its lending operations. Furthermore, RNHB acknowledges the importance of transparency and business alignment with the Paris Climate Agreement, and is proud to have become a PCAF signatory institution in order to measure and disclose emissions in a standardized and comparable manner.

“Joining PCAF highlights RNHB’s commitment to the sustainability shift, allowing us to measure greenhouse gas emissions and thereby enhancing accountability in the sector while laying the basis for emissions reduction initiatives” says Richard van Altena, CFRO of RNHB.

About the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)
The Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) was launched globally in September 2019. Currently, more than 145 banks, financial institutions and investors have subscribed to the PCAF initiative. PCAF participants work together to jointly develop the Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry to measure and disclose the greenhouse gas emissions of their loans and investments. By doing so, PCAF participants take an important step to assess climate-related risks, set targets in line with the Paris Climate Agreement and develop effective strategies to decarbonize our society. For more information see https://carbonaccountingfinancials.com/

------------

Media Inquiries please contact:
Maxime van Heumen, Public Relations, RNHB, E: mheumen@rnhb.nl ; or
Angélica Afanador, Program Manager, PCAF Secretariat, E: info@carbonaccountingfinancials.com

Iedere maand tips en trends van onze vastgoedexperts?

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ontvangt u ieder kwartaal een update over de markten waarin wij financieren.

 Alles over investeren in vastgoed

 Marktupdates

 Verhalen van andere investeerders

 

Ja, stuur mij vastgoed-inspiratie