RNHB financieringen met meerdere leningdelen

MLPBlog1

RNHB biedt haar financieringen nu ook aan met meerdere leningdelen!

RNHB breidt haar productmogelijkheden uit! Vanaf nu bieden we financieringen aan met meerdere leningdelen. Dit geeft u als klant meer flexibiliteit in het kiezen van looptijden en aflossingsmogelijkheden.

U kunt ook uw bestaande financiering verhogen met één of meerdere leningdelen. 

image

Wat zijn de voordelen van een financiering met meerdere leningdelen?

 • Voor bestaande en nieuwe klanten 
 • Meerdere rentelooptijden mogelijk bij nieuwe leningen
 • Combineren van aflossingsvrij en lineair bij residentiële objecten en combinatiepanden
 • Voor zowel nieuwe als lopende financieringsaanvragen  
 • Verhoging met één of meerdere leningdelen is mogelijk voor uw bestaande lening

MLPimage

xx

Nieuwe financiering

Voor het indienen van een nieuwe financieringsaanvraag maakt u gebruik van het reguliere aanvraagformulier in uw klantportaal. Op basis van de door u ingevulde gegevens wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor een financiering. Bij het tabblad 'lening' onder 'gewenste leningdelen' kunt u de keuze maken voor meerdere leningdelen. Hier ziet u bij aanvragen voor residentiële objecten en combinatiepanden voor de verhuur een standaard voorstel met twee leningdelen (één lineair en één aflossingsvrij).

Bij aanvragen voor commerciële panden ziet u een standaard voorstel met één leningdeel (lineair). Per leningdeel zijn het gewenste leenbedrag, het aflossingspercentage, de gewenste rentevaste periode en een rente-indicatie aangegeven. U kunt leningdelen toevoegen en verwijderen. Per leningdeel kunt u de productkenmerken naar wens aanpassen. Na het indienen van de financieringsaanvraag vindt u de indicatieve offerte terug in de aanvraag in uw klantportaal, zoals u van ons gewend bent.

new

Verhogen bestaande financiering​

Voor het verhogen van een bestaande financiering gaat u naar het tabblad ‘mijn leningen’ in uw klantportaal. Via het dropdown menu (onder de knop “Acties”) van de te verhogen lening komt u in het nieuwe aanvraagformulier voor verhogingen terecht. Hier ziet u dat bepaalde gegevens al voor u zijn ingevuld,  zoals de adresgegevens van het object en uw persoonlijke gegevens. De overige gegevens, zoals de huursituatie en uw inkomenssituatie vult u opnieuw in. ​

Bij het tabblad ‘lening’ ziet u de kenmerken van de huidige lening bij RNHB, namelijk de resterende hoofdsom, het aflossings-percentage, het rentetarief en de resterende rentevaste periode. Hieronder ziet u bij verhogingen voor residentiële objecten en combinatiepanden een standaard voorstel met twee aanvullende lening​delen (één lineair en één aflossingsvrij). Bij verhogingen voor commerciële panden ziet u standaard een voorstel met één aanvullend leningdeel (lineair). U kunt leningdelen toevoegen, verwijderen en de productkenmerken per leningdeel naar wens aanpassen. ​

Na het indienen van de financierings-aanvraag vindt u de indicatieve offerte terug in de aanvraag in uw klantportaal, zoals u van ons gewend bent. In deze indicatieve offerte ziet u zowel uw huidige leningdeel als het nieuwe leningdeel terug. Voor het verhogen van uw lening verloopt het aanvraagproces zoals het reguliere proces. Afhankelijk van de hoogte van de hypothecaire inschrijving op uw huidige lening en de algemene voorwaarden op deze lening zal u voor de verhoging wel of niet een nieuwe hypotheekakte bij de notaris moeten laten passeren. ​

* Ziet u leninggegevens die niet overeenkomen met  uw lening ? ​
Waarschijnlijk is het incorrecte leningnummer ingevuld.

mlpblog3

Voorwaarden 

 • Maximaal 5 leningdelen per financieringsaanvraag. ​

 • Bij residentiële objecten en combinatiepanden worden er standaard twee lening-delen aangeboden. Het eerste leningdeel betreft het maximale aflossingsvrije leningdeel en het tweede leningdeel betreft het resterende maximale leningbedrag onder lineaire condities. ​

 • Nieuwe minimale aflossingspercentages voor lineaire leningdelen: ​

  • Residentiële panden: 4% per jaar ​

  • Combinatiepanden: 10% per jaar ​

 • Voor financieringsaanvragen van commerciële vastgoedpanden is het  aflossingspercentage per leningdeel ongewijzigd (minimaal 2% per jaar). Een aflossingsvrij leningdeel is bij deze financieringsaanvragen niet mogelijk. ​

 • Bij een verhoging van een lening geldt dat onderpand(en)/ kredietnemer(s)/borgsteller(s) gelijk blijven. ​

 • Afhankelijk van de hoogte van de hypothecaire inschrijving op de huidige lening en de algemene voorwaarden op deze lening zal u voor de verhoging wel of niet een nieuwe hypotheekakte bij de notaris moeten laten passeren. Uw huidige lening en de daarbij in de hypotheekakte opgenomen voorwaarden blijven in stand. ​

 • Het is niet mogelijk om een financiering met meerdere leningdelen aan te vragen bij handelsfinancieringen. ​

 • Wij hanteren bij financieringen met meerdere leningdelen de gebruikelijke afsluitkosten van 1%. Bij een verhoging betaalt u alleen afsluitkosten over het verhogingsbedrag. Bij consumenten zijn de afsluitkosten € 950,00.

MLPblog2

Voorbeelden
 

Toelichting op de nieuwe minimale aflossingspercentages voor lineaire leningdelen:

Stel u vraagt een financiering aan van € 200.000,00 voor een residentieel pand met een LTV van 80% (marktwaarde € 250.000,00). Op basis van het kredietbeleid van RNHB is de minimale aflossing voor deze financiering 0,5% per jaar (€ 1.000,00 per jaar). Het maximale aflossingsvrije leningdeel is € 175.000,00 (LTV 70%).

 In het portaal worden u de volgende leningdelen aangeboden:

 • Leningdeel 1: Aflossingsvrij € 175.000,00
 • Leningdeel 2: Lineair € 25.000,00 met een aflossingspercentage van 4% per jaar

4% van € 25.000,00 = € 1.000,00 per jaar aan aflossing. Met dit aflossingsbedrag wordt er voldaan aan de aflossingseis van 0,5% per jaar op lening niveau.

 

Maximale lening:

 • De maximale lening is (mede)afhankelijk van de LTV, DSCR en ICR op leningniveau
 • De rente in de DSCR en ICR berekening wordt bij leningdelen met een rentevaste periode ≤ 5 jaar vast bepaald op basis van de hoogste van:
   
  •  het werkelijke rentetarief voor de gekozen rentevaste periode, en
  • het actuele rentetarief op basis van een rentevaste periode voor 5 jaar
  • bij een rentevaste periode > 5 jaar vast wordt het werkelijke rentetarief toegepast in de DSCR en ICR berekening. 
    
 • De aflossing in de DSCR berekening wordt bij ieder leningdeel bepaald op basis van de hoogste van:
   
  • de werkelijke aflossing op het leningdeel, en
  • de minimale fictieve aflossing op het leningdeel op basis van het kredietbeleid van RNHB


 

MLPBlog3

Meer informatie?

Voor meer informatie over financieringen van RNHB met meerdere leningdelen kunt u contact opnemen met uw vertrouwde contactpersoon binnen RNHB (T (030) 799 66 66).

Klik hier voor de aanvraagpagina voor het aanvragen van meerdere leningdelen.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze communicatie kunnen geen rechten worden ontleend. RNHB en (eventuele) andere leveranciers accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie en/of de informatie welke via deze publicatie wordt verstrekt. Deze informatie behelst op geen enkele manier een aanbod, advies of financiële dienst. RNHB biedt alleen financiering en  geeft geen advies. Laat u daarom goed informeren door een adviseur over eventuele risico’s voordat u een financiering afsluit. 

Financieringen met meerdere leningdelen 

U kunt bij ons eenvoudig uw  financieringen combineren van aflossingsvrij en lineair bij residentiële objecten en combinatiepanden. 

Bereken wat u kunt lenen

 • Inclusief een rente indicatie.
 • Inzicht in uw cashflow.
 • Bewaar de berekening na afloop

Onze financieringen

 • Residentieel, commercieel of gemixt vastgoed financieren?
 • Vind al onze financieringen in één handig overzicht.
 • Voor startende beleggers en investeerders met een financieringsbehoefte tot €50 miljoen.