Vervallen afslag liquiditeitenverstrekking

Vervallen afslag liquiditeitenverstrekking woonruimte en combinaties (NIEUW)

RNHB heeft vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt en daarom is besloten om per 1 april de 10% afslag op de maximale LTV voor liquiditeitenverstrekkingen (cash-out) bij residentiële en aanvragen van combinatiepanden niet meer toe te passen. 


Dit betekent dat er bij aanvragen voor residentiële  panden maximaal 80% LTV en bij aanvragen van combinatiepanden maximaal 75% gefinancierd kan worden, mits dit uiteraard passend is binnen het kredietbeleid. De 10% afslag voor de liquiditeitenverstrekking op de maximale LTV bij aanvragen van combinatiepanden is nog wel van toepassing wanneer de huurinkomsten van het woongedeelte 50% of minder van de totale huuropbrengsten bedragen. 


Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een liquiditeitsverstrekking? Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op via aanvraag@rnhb.nl of bel met één van onze RNHB-collega’s, zij helpen u graag verdeR.

Disclaimer blogs

Aan de inhoud van deze communicatie kunnen geen rechten worden ontleend. RNHB en (eventuele) andere leveranciers accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie en/of de informatie welke via deze publicatie wordt verstrekt. Deze informatie behelst op geen enkele manier een aanbod, advies of financiële dienst. RNHB biedt alleen financiering en  geeft geen advies. Laat u daarom goed informeren door een adviseur over eventuele risico’s voordat u een financiering afsluit. 

Bereken wat u kunt lenen

  • Inclusief een rente indicatie.
  • Inzicht in uw cashflow.
  • Bewaar de berekening na afloop.

Blijf op de hoogte

  • Insights van experts uit de vastgoedmarkt                       
  • Onze visie op financieren en de markt                                           
  • Rente updates en andere relevante wijzigingen