Nu veel lagere DSCR voor residentieel vastgoed

Lagere DSCR voor residentieel vastgoed

Dankzij onze vernieuwde DSCR berekening, bieden wij investeerders in residentieel vastgoed vanaf oktober meer leenmogelijkheden. Wilt u een woning of appartement bij RNHB financieren, dan kunnen wij u dus mogelijk een hogere financiering verstrekken dan voorheen. 

Voor onze residentieel vastgoed financieringen met een lineaire aflossing hanteren wij nu een lagere DSCR van 1.05 en gebruiken wij het daadwerkelijke aflossingspercentage. Voor aflossingsvrije leningen werken wij nu met een ICR van 1.50. 

Wat is DSCR?

DSCR is een afkorting van Debt Service Coverage Ratio. Een moeilijk begrip, terwijl de betekenis ervan eigenlijk heel simpel is. De DSCR geeft financiers een goed inzicht in uw cashflow en of u voldoende in staat bent om alle kosten die u kwijt bent aan uw investering - zoals rente en aflossing - met uw inkomsten te dekken.

Het absolute getal - de DSCR - ontstaat nadat uw inkomsten (ook wel cashflow) worden gedeeld door uw financiële verplichtingen. Is de DSCR bijvoorbeeld 1, dan geeft dat aan dat u alle netto inkomsten uit uw vastgoedbelegging direct moet inzetten om alle kosten te dekken. Een iets hogere DSCR dan 1 is prettig, omdat het u minder kwetsbaar maakt als u met onvoorziene uitgaven te maken krijgt, zoals onderhoud of het opvangen van (tijdelijke) leegstand. 

Wat is ICR?

ICR staat voor Interest Coverage Ratio. Het Engelse woord zegt het eigenlijk al: de rentedekkingsverhouding. De ICR geeft goed weer hoe goed u in staat bent om de rente te betalen over de lening die u afsluit. 

Disclaimer blogs

Aan de inhoud van deze communicatie kunnen geen rechten worden ontleend. RNHB en (eventuele) andere leveranciers accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie en/of de informatie welke via deze publicatie wordt verstrekt. Deze informatie behelst op geen enkele manier een aanbod, advies of financiële dienst. RNHB biedt alleen financiering en  geeft geen advies. Laat u daarom goed informeren door een adviseur over eventuele risico’s voordat u een financiering afsluit. 

Bereken wat u kunt lenen

  • Inclusief een rente indicatie.
  • Inzicht in uw cashflow.
  • Bewaar de berekening na afloop.

Blijf op de hoogte

  • Insights van experts uit de vastgoedmarkt                       
  • Onze visie op financieren en de markt                                           
  • Rente updates en andere relevante wijzigingen