Kopen en verhuren in een krimpgebied, wat moet ik weten?

Kopen en verhuren in een krimpgebied: wat moet ik weten? (NIEUW)

Nederland kent twintig krimp- en anticipeergebieden: regio’s waarvan de regering verwacht dat het inwoneraantal er tot 2040 flink afneemt. Bent u van plan om juist in deze regio een woning voor de verhuur te kopen? Dan is het verstandig dat u zich voor de koop een aantal zaken afvraagt.

Noordoost-Friesland, Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en de Achterhoek: zomaar vier regio’s waar de bevolking naar verwachting tot 2040 met 12,5 tot 16 procent daalt. Vaak wordt het Groningse dorp Ganzedijk erbij gehaald als schrikbarend voorbeeld. Dit dorp werd zelfs volledig met de grond gelijkgemaakt nadat het jarenlang met ernstige leegstand kampte.   

Wat doet krimp met mijn rendement? 

Alhoewel Ganzedijk een extreem voorbeeld is - zo erg is het niet met alle krimpgebieden gesteld – zal een vastgoedbelegger zich wel moeten afvragen wat een teruglopende bevolking met het rendement van de woning doet. Door de leegloop verdwijnen geleidelijk aan ook winkels, scholen, zorgvoorzieningen en een goede aansluiting op het OV.  En hoe verder van stedelijke centra af, hoe ongunstiger de leefbaarheid. Waar de rest van Nederland last heeft van tekorten op de woningmarkt, kunt u in een krimpgebied daarom vaak een mooie ruime woning kopen tegen een betaalbare prijs. De WOZ-waarden en transactieprijzen van koopwoningen liggen in krimpregio’s lager. Dat is natuurlijk een luxe, maar dat betekent ook dat de huren hier over het algemeen lager liggen. Ook de toekomstige waardeontwikkeling van woningen in krimpgebieden pakt vaak minder gunstig uit dan in de rest van het land.  

De woningprijzen in Nederland worden voor 55% bepaald door de bereikbaarheid van en naar Amsterdam. De reistijd met het openbaar vervoer en de auto blijkt één van de belangrijkste factoren die de prijs bepaalt op de lokale woningmarkt. Hoe langer de reistijd, des te lager de woningprijzen in de gemeente. - Colliers 

Kan ik wel huurders vinden?  

Inwoners die het krimpgebied verlaten, zijn vaker jong en hoogopgeleid: starters die voor hun studie of werk vertrekken. Daarmee is niet gezegd dat het uitgesloten is dat u nog huurders voor uw woning vindt. Zowel starters als doorstromers in krimpgebieden hebben gemiddeld genomen een lager inkomen dan andere Nederlanders, waardoor zij lastiger een woning kunnen kopen. Zij zullen dus gaan huren. Bovendien tellen krimpgebieden naar verhouding meer ouderen: mensen die vaker de overstap van een koop- naar een huurwoning maken dan jongeren.  

Kan ik krediet aanvragen voor een beleggingspand in een krimpgebied? 

Niet alle hypotheekverstrekkers financieren ook beleggingspanden in krimpgebieden. Hypotheekverstrekkers die dat wel doen, hanteren soms verzwarende eisen. RNHB doet dat niet. Voor residentieel vastgoed hanteren wij precies dezelfde voorwaarden als voor onderpanden die in de Randstad liggen. 

Bronnen: ABF Research in opdracht van het Ministerie van Buitenlanse Zaken, WoOn  

Disclaimer blogs

Aan de inhoud van deze communicatie kunnen geen rechten worden ontleend. RNHB en (eventuele) andere leveranciers accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie en/of de informatie welke via deze publicatie wordt verstrekt. Deze informatie behelst op geen enkele manier een aanbod, advies of financiële dienst. RNHB biedt alleen financiering en  geeft geen advies. Laat u daarom goed informeren door een adviseur over eventuele risico’s voordat u een financiering afsluit. 

Bereken wat u kunt lenen

  • Inclusief een rente indicatie.
  • Inzicht in uw cashflow.
  • Bewaar de berekening na afloop.

Blijf op de hoogte

  • Insights van experts uit de vastgoedmarkt                       
  • Onze visie op financieren en de markt                                           
  • Rente updates en andere relevante wijzigingen