Actuele kansen in de vastgoedmarkt? Dit zijn ze.

   10 min. leestijd

Meer dan ooit staat de vastgoedmarkt centraal in het maatschappelijk krachtenveld. Het vinden van een partij die geen enkel belang heeft in deze sector is dan ook niet zo makkelijk: van overheid, werkgevers, boeren, retail tot financiers, beleggers en particulieren. Deze partijen hebben elk hun eigen doelen die tegengesteld lijken, maar bij nader inzien in elkaars verlengde liggen. Door slim samenwerken dragen ze bij aan elkaars oplossing. En juist daar liggen actuele kansen voor de Nederlandse vastgoedbelegger. Vastgoed financier RNHB ziet interessante kansen ontstaan in de buy-to-let markt voor zowel de particuliere belegger als de professional. 

Transformatie van winkels en kantoren

Een bekend straatbeeld: winkels die te huur staan. Consumenten verkiezen online aankopen boven een bezoekje aan een fysieke winkel en de Corona crisis heeft deze trend versneld. Het aantal leegstaande winkels neemt in een aantal gebieden toe. Transformatie naar woningen is voor deze leegstaande winkels een aantrekkelijk alternatief. Vooral als de leegstaande winkel in een woonomgeving ligt of bij een winkel op de begane grond met daarboven woningen. Vastgoedbeleggers springen hierop in en dragen hierdoor mede bij aan het verminderen van het oplopende woningtekort en het aantrekkelijk houden van de woonomgeving.

Nu thuiswerken voor veel bedrijven gemeengoed is geworden ontstaan er nieuwe wensen en eisen voor bedrijven als het gaat om het benutten van de kantoorruimte. Het kantoor is de plek waar wordt samengewerkt en overlegd. Dat stelt andere eisen aan een kantoor dan voornamelijk werken in kantoortuinen. Er is meer ruimte nodig voor interactie en daarnaast een stilteplek die je even kunt opzoeken om geconcentreerd te werken. Kantoorgebruikers zijn daarnaast kritischer op de locatie geworden.

Om leegstand te voorkomen zie je dat kantoren worden aangepast aan de eisen van deze tijd, inclusief verduurzaming. Dat trekt huurders aan of laat hen besluiten te blijven. Een parallelle trend die de Utrechtse vastgoedfinancier ziet: transformatie waarbij kantoorpanden, met name die zich in een woonomgeving bevinden, getransformeerd worden naar woningen. Beleggers zorgen hierdoor voor het verhogen van de waarde van hun portefeuille. 
Deze transformaties komt vastgoedfinancier RNHB op reguliere basis tegen en dat is voor hen geen nieuwe tak van sport. Vanuit hun ruime ervaring financieren ze transformaties in iedere regio van Nederland, dus ook buiten de grote steden. De doelen van de vastgoedbeleggers worden besproken en RNHB kijkt naar manieren hoe deze gefinancierd kunnen worden. Ook als daar niet direct een kant en klare oplossing voor is gaat de financier graag om de tafel en bieden zij maatwerkoplossingen.

Verhogen van de waarde door het aanbieden van services 

Dan is er een andere ontwikkeling die RNHB ziet: De behoefte van huurders anno 2021 verandert ondertussen en verhuurders springen daarop in. Zo gaan verhuurders meer service verlenen. Een mooi voorbeeld? The last mile delivery van de logistieke sector: er komen steeds meer centrale afgifteplaatsen voor de online bestelde pakketjes in de wijk. Deze afgifteplaatsen vind je tegenwoordig niet alleen in winkelcentra, maar bijvoorbeeld ook de kantoorvloer. De verhuurder biedt die ruimte, investeert hierin en krijgt daar waarde voor terug. Zij houden de leefomgeving aantrekkelijk voor huurders. Ook daar ligt toegevoegde waarde voor zowel de huurder als investeerder.

Investeren in duurzame, sociale en leefbare wijken

Vastgoedbeleggers dragen steeds meer bij aan duurzaamheid, leefbaarheid en sociale inclusiviteit. Dat zie je onder andere terug in de zorgsector, waar de vraag naar kwalitatief goede locaties toe neemt. Het aantal senioren loopt op en daarmee de vraag naar seniorenwoningen. Het seniorenflat concept is inmiddels achterhaald en verruild voor een woning waar senioren nog in de gemeenschap staan, hun hobby's kunnen uitvoeren, contact met mensen hebben en uit kunnen gaan. Beleggers faciliteren de behoefte van deze groep woonconsumenten in de directe omgeving, maar ook op centraal gelegen plekken zoals in leegstand in winkelcentra, die worden omgebouwd naar seniorenwoningen.

Wat ook vaker voorkomt en bijdraagt aan sociale inclusiviteit en leefbaarheid is investeren in huisvesting voor kwetsbare groepen, zoals huisvesting van arbeidsmigranten. Beleggers zien kans deze groep passende en betaalbare huisvesting te bieden, vaak voorzien van een keurmerk.

Samenwerking in de verbetering van wijken, door gemeente, sociale partners, omwonenden, eigenaren en beleggers geeft vaak het beste resultaat. Zo ontstaat een mix van kwalitatief hoogwaardige, duurzame woningen, in zowel het sociale en het middeldure segment met goede voorzieningen en een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. Het resultaat is een opwaardering van een hele wijk of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied. Zonder investeringen, ook van particuliere beleggers, lukt dit niet. RNHB financiert verduurzamen, transformeren en verbouwen en ziet net als investeerders kansen in het gezamenlijk verbeteren en leefbaarder maken van wijken. 

Dat is waar we elkaar anno 2021 vinden en versterken. Waar maatschappelijke bijdragen en commerciële investeringen hand in hand gaan. 

Meer weten over het financieren van vastgoed bij RNHB? Kijk hier >

Aan de inhoud van deze communicatie kunnen geen rechten worden ontleend. RNHB accepteert geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie en/of de informatie welke via deze publicatie wordt verstrekt. Deze informatie behelst op geen enkele manier een aanbod, advies of financiële dienst. RNHB biedt alleen financiering en geeft geen advies. Laat u daarom goed informeren door een adviseur over eventuele risico’s voordat u een financiering afsluit.