90 dagen rentegarantie bij financieringsaanvragen van professionals

90 dagen rentegarantie intro

Zoals bij u wellicht bekend, wordt bij RNHB bij nieuwe financieringsaanvragen het rentepercentage voor de geboden rentevaste periode vastgesteld op de dag dat de bindende kredietovereenkomst wordt opgemaakt. Vanwege de rentestijgingen in de afgelopen periode hebben uw klanten hierdoor mogelijk een hoger rentepercentage in de bindende kredietovereenkomst aangeboden gekregen dan vermeld in de indicatieve offerte.


Wij hebben besloten om dit proces voor u, als zeer gewaardeerde relatie van RNHB, te verbeteren. Vanaf vrijdag 26 augustus 2022 bieden wij u bij aanvragen van uitsluitend professionele klanten (consumenten zijn uitgesloten) een rentegarantie na het uploaden van de eerste bewijsstukken in het intermediairportaal. Binnen 2 weken na ontvangst van de eerste bewijsstukken, ontvangt u van ons per mail een nieuwe indicatieve offerte. Het rentepercentage in deze indicatieve offerte is (onder voorwaarden) 90 dagen geldig. Dit is ook de periode waarin we het geboden rentetarief kunnen bieden.

90 dagen rentegarantie voordelen

De voordelen

  • U kunt uw professionele klanten 90 dagen rentegarantie aanbieden, al in het begin van het aanvraagproces.
  • Uw professionele klanten profiteren van een rentegarantie met een rentevaste periode waarbij rentestijgingen geen invloed hebben op het aanbod in de bindende kredietovereenkomst.
  • De rentegarantie van 90 dagen bij financieringsaanvragen geldt uitsluitend voor een selectieve groep van onze zeer gewaardeerde intermediairs.

90 dagen rentegarantie voorwaarden

Voorwaarden

  • Bij financieringsaanvragen vanaf vrijdag 26 augustus voor uitsluitend professionele klanten;
  • Het rentepercentage is 90 dagen geldig vanaf de datum van de nieuwe indicatieve offerte, en enkel voor zover er van de in deze indicatieve offerte genoemde uitgangspunten niet wordt afgeweken (waaronder aanpassing van de hoofdsom met meer dan 20%, een wijziging van de looptijd en/of rentevaste periode, de uitkomst van het due diligence onderzoek, of als er andere omstandigheden zijn die aanleiding geven tot het bieden van een afwijkend rentepercentage);
  • Binnen 60 dagen vanaf de datum van de indicatieve offerte dient RNHB alle nadere informatie en bewijsstukken te hebben ontvangen die wij in de redelijkheid nodig hebben voor de kredietbeoordeling en moeten eventuele vragen naar aanleiding van deze stukken afdoende en op correcte wijze (naar het discretionaire oordeel van de kredietgever) zijn beantwoord;
  • De hypotheekakte van de lening dient binnen 90 dagen vanaf de de datum van de indicatieve offerte te passeren bij de notaris.