Nieuwe kredietdocumentatie RNHB

   2 min. leestijd

Vanaf 6 juni 2020 maakt RNHB gebruik van een nieuw model kredietovereenkomst en zijn de nieuwe algemene voorwaarden 2020 van toepassing. Lees hier wat dat voor u betekent.

 
Kredietovereenkomst en algemene voorwaarden 2020
Ons kredietaanbod heet voortaan een kredietovereenkomst in plaats van een offerte. De overeenkomst is uiteraard pas bindend zodra deze door alle partijen is ondertekend. De teksten en layout van de kredietovereenkomst zijn aangepast, zodat het voor u en uw klant nog duidelijker en overzichtelijker wordt welke afspraken in de overeenkomst worden aangegaan. Dankzij deze wijzigingen, hebben wij verdere optimalisaties kunnen doorvoeren en kunnen wij u en uw klant sneller een kredietaanbod doen.

In het bijzonder willen wij u er graag op wijzen dat de mogelijkheid tot het doen van een 10% boetevrije aflossing per 6 juni 2020 komt te vervallen. Op grond van de wet (artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek) kan, afhankelijk van de financieringsaanvraag, de toestemming van de echtgenote of geregistreerde partner van een kredietnemer dan wel een borg benodigd zijn. We gaan deze toestemming per 6 juni a.s. opnemen in de kredietovereenkomst, zodat hier geen verwarring meer over kan ontstaan bij het tekenen van de hypotheekakte. Zo is in een vroeg stadium duidelijk of deze toestemming nodig is of niet.  

Exit fees voor niet-consumenten
Nieuw in de kredietovereenkomst is dat er voor niet-consumenten vanaf 6 juni 2020 (naast de kosten voor vervroegde aflossing) een exit fee van toepassing zal zijn. De exit fee is verschuldigd als er gedurende de eerste drie jaar van de looptijd van de lening (gedeeltelijk of geheel) vervroegd afgelost wordt. De exit fee wordt berekend over het af te lossen gedeelte van de lening en zal in het eerste jaar 3%, het tweede jaar 2% en in het derde jaar 1% bedragen. Na 3 jaar is er geen exit fee meer verschuldigd bij vervroegde aflossing. Hier dient uw klant rekening mee te houden bij het aangaan van de lening en bij het vervroegd aflossen van (een gedeelte van) de lening. Daarnaast is er een exit fee van 1% van toepassing als uw klant de lening (gedeeltelijk of geheel) aflost op de expiratiedatum van de lening: dit geldt alleen als bij het afsluiten van de lening sprake was van een bouwdepot groter dan 25% van het leningbedrag en bij handelsfinancieringen.

Handtekeningenkaart bij depotuitkeringsverzoeken
RNHB heeft ervoor gekozen om de handtekeningkaart bij depotuitkeringsverzoeken vanaf 6 juni 2020 af te schaffen. De handtekeningkaart is vanaf deze datum geen voorbehoud meer voor uitbetalingen uit het bouwdepot. Vanaf nu is het voldoende als depotuitkeringsverzoeken getekend door (één van) de kredietnemer(s) ingediend wordt bij RNHB. Als uw klant een derde partij wil machtigen voor het indienen van depotuitkeringsverzoeken, dan kan hiervoor het volmachtformulier worden gebruikt. De link leidt naar onze contactpagina op de website.

Het nieuwe model kredietovereenkomst en de nieuwe algemene voorwaarden 2020 zijn van toepassing op alle (nieuw) uitgebrachte kredietovereenkomsten (offertes) vanaf 6 juni 2020. Houd hier rekening mee als u aanvragen voor deze datum indient. Voor aanvragen waarbij de kredietovereenkomst voor 6 juni 2020 wordt opgesteld en verstuurd, gelden de huidige voorwaarden.

Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwe kredietdocumentatie, dan vernemen wij die graag van u. Mail ons op aanvraag@rnhb.nl.