Ontevreden over de oplossing?

We proberen samen met jou een oplossing te zoeken voor jouw klacht.

Het kan zijn dat je ontevreden bent over de oplossing. Geef dit aan ons door via het contactformulier. Verschillende medewerkers herbeoordelen dan je klacht.

Als onze klachtafhandeling niet tot tevredenheid leidt, kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Je kunt het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop je de klacht bij ons hebt gemeld, indienen bij het KiFiD.

Kijk voor meer informatie over het indienen van je klacht bij het KiFiD op www.kifid.nl. Als je buiten Nederland woont, kun je je wenden tot het FIN-NET (Financial Dispute Resolution Network). Kijk voor meer informatie op de website.