Kopen en verhuren in een krimpgebied: wat moet ik weten?

  4 min. leestijd

Nederland kent twintig krimp- en anticipeergebieden: regio’s waarvan de regering verwacht dat het inwoneraantal er tot 2040 flink afneemt. Bent u van plan om juist in deze regio een woning voor de verhuur te kopen? Dan is het verstandig dat u zich voor de koop een aantal zaken afvraagt.

Noordoost-Friesland, Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en de Achterhoek: zomaar vier regio’s waar de bevolking naar verwachting tot 2040 met 12,5 tot 16 procent daalt. Vaak wordt het Groningse dorp Ganzedijk erbij gehaald als schrikbarend voorbeeld. Dit dorp werd zelfs volledig met de grond gelijkgemaakt nadat het jarenlang met ernstige leegstand kampte.   

Wat doet krimp met mijn rendement? 

Alhoewel Ganzedijk een extreem voorbeeld is - zo erg is het niet met alle krimpgebieden gesteld – zal een vastgoedbelegger zich wel moeten afvragen wat een teruglopende bevolking met het rendement van de woning doet. Door de leegloop verdwijnen geleidelijk aan ook winkels, scholen, zorgvoorzieningen en een goede aansluiting op het OV.  En hoe verder van stedelijke centra af, hoe ongunstiger de leefbaarheid. Waar de rest van Nederland last heeft van tekorten op de woningmarkt, kunt u in een krimpgebied daarom vaak een mooie ruime woning kopen tegen een betaalbare prijs. De WOZ-waarden en transactieprijzen van koopwoningen liggen in krimpregio’s lager. Dat is natuurlijk een luxe, maar dat betekent ook dat de huren hier over het algemeen lager liggen. Ook de toekomstige waardeontwikkeling van woningen in krimpgebieden pakt vaak minder gunstig uit dan in de rest van het land.  

De woningprijzen in Nederland worden voor 55% bepaald door de bereikbaarheid van en naar Amsterdam. De reistijd met het openbaar vervoer en de auto blijkt één van de belangrijkste factoren die de prijs bepaalt op de lokale woningmarkt. Hoe langer de reistijd, des te lager de woningprijzen in de gemeente. - Colliers 

Kan ik wel huurders vinden?  

Inwoners die het krimpgebied verlaten, zijn vaker jong en hoogopgeleid: starters die voor hun studie of werk vertrekken. Daarmee is niet gezegd dat het uitgesloten is dat u nog huurders voor uw woning vindt. Zowel starters als doorstromers in krimpgebieden hebben gemiddeld genomen een lager inkomen dan andere Nederlanders, waardoor zij lastiger een woning kunnen kopen. Zij zullen dus gaan huren. Bovendien tellen krimpgebieden naar verhouding meer ouderen: mensen die vaker de overstap van een koop- naar een huurwoning maken dan jongeren.  

Kan ik krediet aanvragen voor een beleggingspand in een krimpgebied? 

Niet alle hypotheekverstrekkers financieren ook beleggingspanden in krimpgebieden. Hypotheekverstrekkers die dat wel doen, hanteren vaak verzwarende eisen. Zo financiert RNHB bijvoorbeeld nog wel in krimpgebieden, maar wordt er 10% in mindering op de maximale LTV gebracht (u kunt bijvoorbeeld geen 80% maar 70% lenen), moet u minimaal 4% aflossen, en het pand moet op de dag dat het bij de notaris passeert, al verhuurd zijn.  

Overigens is de ene krimpregio de andere niet. De effecten van krimp zullen het sterkst zichbaar zijn in de regio’s die er nu al sociaal economisch ongunstig voorstaan. Denk aan Noord- en Oost-Groningen en Zuid-Limburg. In die regio’s liggen de inkomens het laagst en zijn er relatief veel werklozen, is de recente en verwachte krimp het grootst en zijn bewoners er het minst tevreden over woning en woonomgeving. 

Bronnen: ABF Research in opdracht van het Ministerie van Buitenlanse Zaken, WoOn  

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag?

Neem dan contact op met focusopvastgoed@rnhb.nl.

Focus op vastgoed

Het belangrijkste nieuws, automatisch in uw mailbox?

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ontvangt u ieder kwartaal een update met blogs over vastgoedinvesteringen, onze visie op de markt en de laatste rente-updates.

 Blogs over investeren in vastgoed

 Rente-updates

 Markt-updates

 

Meld u aan   

 

RNHB biedt alleen financiering. We geven geen advies en bemiddelen niet tussen partijen. Laat u daarom goed informeren door een adviseur voordat u een financiering afsluit.