Economische binding met en belangen in Nederland leidend

   2 min. leestijd

Economische binding met en belangen in Nederland leidend

Nog een mooie update! De economische binding met en belangen in Nederland zijn voor RNHB leidend bij de beoordeling van een financiering indien een kredietnemer niet in Nederland woonachtig is en/of niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Andere voorwaarden die van toepassing waren, zoals een lagere maximale LTV, zijn komen te vervallen.

Wat wordt er verstaan onder economisch belang?
In principe is er sprake van een economisch belang in Nederland als minimaal 1 van de volgende situaties van toepassing is op de kredietnemer ten tijde van de aanvraag:
- De kredietnemer genereert inkomen in Nederland
- De kredietnemer heeft een onderneming gevestigd in Nederland
- De kredietnemer heeft onroerend goed in Nederland

In bovengenoemde situaties dient de kredietnemer in principe aangifte te doen bij de Belastingdienst in Nederland. Op basis hiervan kunnen we stellen dat als een kredietnemer belastingplichtig is in Nederland, er sprake van een economisch belang.

Voor persaanvragen en contact

Maxime van Heumen
Corporate communicatie en PR
mheumen@rnhb.nl