Corona - veelgestelde vragen over uw vastgoedhypotheek | RNHB

Veelgestelde vragen over uw vastgoedhypotheek
Financieren in een tijd van corona

Het coronavirus en alle bijbehorende maatregelen, hebben impact op onze economie en mogelijk ook op uw vastgoedbelegging. Om u juist in deze tijd goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij de meestgestelde vragen over onze financiering – van aanvragen tot passeren – op deze pagina verzameld.

Over onze financiering

Jazeker, wij blijven residentieel, commercieel en gemixt vastgoed financieren. Dat doen wij door heel Nederland. 

Natuurlijk zien ook wij dat de overheidsmaatregelen die rondom de COVID-19 pandemie zijn getroffen, ervoor zorgen dat sommige sectoren met uitdagingen te maken krijgen. Het is voor zowel u, als voor ons belangrijk dat wij een lening op een verantwoorde manier kunnen verstrekken. Nieuwe aanvragen voor bedrijfsruimten, bedoeld voor de exploitatie van hotels, restaurants of cafés, non-food retail of showrooms in de auto-industrie, nemen wij daarom vanaf 6 april 2020 tijdelijk niet in behandeling. Op aanvragen voor de financiering van short stay woonruimte zetten wij eveneens tijdelijk een stop. Zodra de omstandigheden zodanig zijn dat wij voor deze onderpanden wel weer een lening op een verantwoorde manier kunnen verstrekken, zullen we dat ook doen. Voor aanvragen boven de 2,5 miljoen bieden wij maatwerk.

Wilt u een financieringsaanvraag indienen voor een combinatiepand: een winkelruimte met daarboven een appartement bijvoorbeeld? Dat is mogelijk. Wij kijken bij het beoordelen van de aanvraag of de huurinkomsten uit de woning(en) en de bedrijfsruimte al uw financieringskosten dekken. Huurinkomsten uit de exploitatie van short stay, een hotel, restaurant, café, non-food retail of autoshowroom tellen tijdelijk niet mee in deze beoordeling. Huurinkomsten uit alle andere bestemmingen dan bovengenoemd, tellen wél mee . Als de huurinkomsten uit de woning(en) de helft of minder is van de totale huur uit het combinatiepand, wordt de maximale LTV met vijf procentpunt verlaagd.

Jazeker, wij zijn blij dat u ook in deze tijd waarde aan een pand wilt toevoegen. Voor de hoogte van het bouwdepot wordt naar twee aspecten gekeken. Om te beginnen naar de reële verbouwingskosten. Vervolgens wordt er gekeken naar het verschil tussen het gevraagde leningbedrag en de maximale lening in huidige staat. Hierbij kijken wij naar de kwalificaties en de marktwaarde van het pand in huidige staat.

Het bedrag dat wij in het bouwdepot houden, is het hoogste bedrag van de twee (het hoogste bedrag van de reële verbouwingskosten en het verschil tussen het gevraagde leningbedrag en de maximale lening in huidige staat).

Voor residentieel vastgoed – woningen en appartementen – blijven wij een maximale LTV van 80 procent hanteren. Hetzelfde geldt voor combinatiepanden; daar blijft de maximale LTV 75 procent. Commercieel vastgoed, met uitzondering van panden bestemd voor exploitatie in de hiervoor vermelde sectoren, financieren wij ook nog steeds. Nu tijdelijk tegen een maximale LTV van 60 procent. Handelsfinancieringen financieren wij nu tijdelijk tot 70 procent.

Voor alle aanvragen geldt dat de LTV wordt berekend over dat wat het laagste uitvalt: de koopsom van het pand of de marktwaarde uit het taxatierapport.

De aanvullingen op ons beleid gelden per 6 april 2020. Verandert er iets wat van toepassing is op een lopende aanvraag die vóór deze datum is ingediend? Dan nemen wij hierover contact met u of uw intermediair op. Offertes die tot 6 april door ons zijn uitgebracht, blijven geldig. 

Over taxaties

RNHB wil een volledige waardering, dus geen geveltaxatie. RNHB hecht grote waarde aan de nauwkeurigheid en volledigheid van een taxatierapport. Wij vinden het daarom belangrijk dat een taxateur een goede beoordeling kan geven over de kwaliteit en staat van onderhoud van het onderpand, zowel intern als extern. Een daadwerkelijke, interne inspectie en opname is daarbij van belang. RNHB accepteert daarom (nog steeds) alleen taxatierapporten waarin de taxatienauwkeurigheid niet wordt gekwalificeerd, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van een daadwerkelijke, interne inspectie. 

Uiteraard hechten wij grote waarde aan de gezondheid van de taxateur en staan wij volledig achter de werkwijze die het NRVT voorschrijft (per 24 maart 2020): houd 1,5 meter afstand, schud geen handen, gebruik handschoenen en/of ontsmettingsmiddelen, of taxeer waar mogelijk als er geen bewoners in het pand aanwezig zijn.

Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk, waarbij een daadwerkelijke, interne inspectie en opname naar oordeel van de taxateur achterwege kan blijven:

  1. Markttechnische update: Het is mogelijk om een markttechnische update uit te voeren van een reeds bestaand rapport waarbij een inpandige opname heeft plaatsgevonden. Het initiële taxatierapport mag niet ouder zijn dan een jaar;
  2. Bij meerdere onderpanden: Indien er sprake is van bijvoorbeeld een appartementencomplex of meerdere soortgelijke onderpanden en deze zijn (nagenoeg) identiek aan elkaar, dan is het mogelijk om op basis van één of enkele interne opname(s) en inspectie(s) een beoordeling te geven van het geheel. Ter vergelijking van de ruimtes die niet opgenomen en geïnspecteerd kunnen worden, dient wel fotomateriaal in het taxatierapport te worden opgenomen.
  3. Bij deelopname van één onderpand: Indien één onderpand slechts gedeeltelijk intern kan worden opgenomen en geïnspecteerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een kantoorpand, waarbij de verdiepingen en/of ruimtes identiek zijn aan elkaar. Een deelopname die voor het geheel kan worden aangenomen, volstaat in dit geval. Ook hier dient ter vergelijking van de ruimtes die niet opgenomen en geïnspecteerd kunnen worden, fotomateriaal in het taxatierapport te worden opgenomen.

RNHB kan deze vraag niet voor een taxateur beantwoorden. De taxateur mag dit uiteraard zelf beslissen. Het NRVT adviseert taxateurs de RIVM-maatregelen te volgen: houd 1,5 meter afstand van elkaar, schud geen handen en taxeer het pand indien mogelijk als er niemand aanwezig is. NRVT adviseert momenteel ook het gebruik van handschoenen en/of ontsmettingsmiddelen.

RNHB kan deze vraag niet voor een eigenaar en/of gebruiker beantwoorden: een eigenaar en/of gebruiker mag dat zelf beslissen. Uiteraard zijn ook hier de RIVM-maatregelen van kracht. 

Over het passeren van de akte

De meeste notariskantoren zijn gewoon open. Notarissen zijn in beginsel op grond van de wet verplicht om diensten te verlenen. Wel werken veel (kandidaat-)notarissen thuis, zeker zolang de overheidsmaatregelen aanhouden. Adviesgesprekken gaan vaak via de telefoon of via een beeldverbinding. Daarnaast wordt het gebruik van volmachten voor het passeren van notariële akten zoveel mogelijk gestimuleerd. 

Als er vooraf een notariële volmacht is afgegeven, kan het zo zijn dat u zelf niet naar het notariskantoor hoeft. De notaris handelt op basis van de eerder gegeven notariële volmacht voor en namens u. De akte kan worden getekend en gepasseerd zonder dat u in dezelfde ruimte aanwezig bent als de notaris.

Dit alles geldt uiteraard alleen voor situaties waarin u behoefte heeft aan notariële dienstverlening waarbij uitstel niet mogelijk of niet wenselijk is. Dit is ter beoordeling van de notaris en gaat uiteraard in overleg met alle partijen.

De akte kan worden gepasseerd zonder dat u daarvoor fysiek aanwezig moet zijn. Er zal dan per volmacht getekend worden. De notaris moet van tevoren wel vastleggen dat u zich in de inhoud van de akte kunt vinden en dat u in staat was om dit uit vrije wil te beslissen. Indien mogelijk kan de notaris hiervoor een audio- of videoverbinding opzetten, maar het vaststellen kan ook schriftelijk of per mail. De beoordeling hoe in welke situatie te handelen en hoe dit in het dossier wordt vastgelegd, hangt natuurlijk af van de omstandigheden van het geval.

Over betalingsuitstel

De overheid heeft steunmaatregelen beschikbaar gesteld waar uw huurder waarschijnlijk gebruik van kan maken. Er zijn (vooralsnog) geen overheidsregelingen waar vastgoedeigenaren aanspraak op kunnen maken. RNHB kiest voor een persoonlijke benadering voor klanten die acute problemen ervaren.

We beoordelen per klant nauwgezet of alle mogelijke steunmaatregelen zijn benut. We vragen u onder meer naar uw financiële situatie en die van uw huurders, én komen met u overeen hoe u uitgestelde betalingen kunt terugbetalen. Op die manier willen we met u op zoek naar een maatwerkoplossing, die het beste past bij uw situatie. Daarbij houden we rekening met de verwachte ontwikkelingen. Vind daarover meer informatie op deze pagina.

Als u zelf besluit om uitstel van huurbetaling te geven, vragen wij u dit vooralsnog zelf op te vangen. De overheid heeft extra garanties en/of faciliteiten in het leven geroepen. Waarschijnlijk kunnen uw huurders van één of meer van deze faciliteiten gebruikmaken. Als u acute problemen ervaart, dan gaan wij uiteraard graag persoonlijk met u in gesprek. 

We snappen dat u zich zorgen maakt als u betalingsproblemen voorziet. Het helpt als er een goede financiële analyse van uw situatie is. Wellicht vindt u een oplossing waarmee u niet in de betalingsproblemen komt. Mogelijk kunnen uw huurders gebruikmaken van overheidsmaatregelen waardoor de huur toch kan worden betaald. Heeft u een boekhouder of accountant? Deze kan u helpen met het maken van een goede financiële analyse.

RNHB beoordeelt per klant nauwgezet of alle mogelijke steunmaatregelen zijn benut. We vragen u onder meer naar uw financiële situatie en die van uw huurders, én hoe u eventueel uitgestelde betalingen kunt terugbetalen. Op die manier willen we met u op zoek naar een maatwerkoplossing, die het beste past bij uw situatie. Daarbij houden we rekening met de verwachte ontwikkelingen. Daarover vindt u meer informatie op deze pagina.  

Heeft u nog een vraag?

Wij staan u graag op werkdagen te woord.

Voor vragen over nieuwe, lopende aanvragen en verlengingsvoorstellen zijn wij bereikbaar tussen 8:30 en 18:00 uur:

Voor vragen over betalingen, aflossingen, bouwdepots en mutaties zijn wij bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur:

Bent u notaris en heeft u voor het passeren van de akte nog vragen? Wij zijn bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur.

Bel (088) 655 50 10 

Stuur een e-mail

 

Laatste update op deze pagina: 2 juni 2020

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. RNHB is voor haar informatievoorziening afhankelijk van de overheid, (publieke) instanties en beroepsorganisaties. RNHB en (eventuele) andere leveranciers accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud en juistheid van deze informatie. In specifieke en uitzonderlijke gevallen kunnen andere voorwaarden gelden of andere afspraken worden gemaakt. RNHB streeft ernaar haar informatievoorziening zo accuraat en actueel mogelijk te houden. Desalniettemin kunnen gewijzigde omstandigheden ertoe leiden dat de informatie op deze pagina achterhaald is. De informatie op deze pagina kan daarom per direct worden gewijzigd zodra de omstandigheden daartoe aanleiding geven.