Er trad een fout op tijdens de verwerking van de sjabloon.
The following has evaluated to null or missing:
==> Tile  [in template "20116#20152#49952" at line 11, column 6]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if Tile.getData()?has_content  [in template "20116#20152#49952" at line 11, column 1]
----
1<div class="generic-webcontent"> 
2	<div class="row"> 
3		<div class="col-sm-12"> 
4			<h2> 
5				${.vars['reserved-article-title'].data} 
6			</h2> 
7		</div> 
8	</div> 
9	<div class="row"> 
10		<div class=" 
11<#if Tile.getData()?has_content> 
12			col-sm-6 
13<#else> 
14			col-sm-12 
15</#if> 
16		"> 
17<#if Quote.getData()?has_content> 
18			<blockquote> 
19				${Quote.getData()} 
20			</blockquote> 
21</#if> 
22			<div class="p"> 
23				${Content.getData()} 
24			</div> 
25		</div> 
26<#if Tile.getData()?has_content> 
27		<div class="col-sm-6"> 
28			<tile class="text-tile"> 
29				<figure> 
30					<figcaption> 
31						${Tile.getData()} 
32					</figcaption> 
33				</figure> 
34			</tile> 
35		</div> 
36</#if> 
37	</div> 
38</div> 

Alle hypotheekactiviteiten Roparco verkocht

De transactie betreft de verkoop van de gehele Roparco business unit, die uit ongeveer 4.900 leningen bestaat met een totaal uitstaand bedrag van circa 500 miljoen euro. Roparco Hypotheken, dat binnen Rabobank als zelfstandig hypotheekbedrijf was gepositioneerd, was oorspronkelijk van Robeco en werd in 2013 overgedragen aan Rabobank. De verkoop aan RNHB is in lijn met de strategie van Rabobank om haar balans verder te optimaliseren en zich meer te richten op haar kernactiviteiten.

RNHB verwelkomt Roparco-portefeuille en -team

RNHB is een gevestigde hypotheekverstrekker met een AFM-vergunning voor het aanbieden van krediet. RNHB heeft de ambitie om haar business uit te breiden door organische groei en selectieve portefeuille-acquisities. In die lijn verwelkomt de vastgoedfinancier de Roparco-portefeuille als een solide toevoeging aan haar huidige portefeuille. Het bestaande Roparco-team zal ook overgaan naar RNHB, zodat klanten kunnen blijven communiceren met hun vaste contactpersonen bij het Roparco-team en bij serviceprovider Stater.

Roparco-klanten per brief geïnformeerd

De Roparco-klanten ontvangen binnenkort een brief waarin zij geïnformeerd worden over de transactie.